УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ


УРОК № 90

Тема. Чергування о, е з і, чергування і з о, е після ж, ч, ш, щ та г, к, х


Мета: ознайомити учнів з випадками чергування і з о, е після ж, ч, ш, щ та г, к, х; о, е з і; формувати вміння знаходити слова, в яких відбувається чергування; домогтися правильного написання цих слів; виховувати в учнів чуйність, любов до тварин.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. До поданих слів підібрати спільнокореневі. Підкреслити орфограми.

Зразок: стріляти — вистрелити. Розплести, допомогти, стирати, загонити, вхопити, скочити, вимести, витікати, вимагати, доганяти.


II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

Вправа 591.

Завдання і запитання: прочитати текст. Яким ви собі уявляєте Сніжка? Виписати виділені слова, згрупувавши форми того самого слова та спільнокореневі слова; поділити їх на склади, позначити корені. Які зміни відбулися в коренях слів? У якому складі — відкритому чи закритому — вимовляється звук [о], а в якому — [і]? Вправа 592 (усно).

В українській мові при словозміні й словотворенні звуки [о], [е] у відкритому складі можуть чергуватися з [і] в закритому складі: слово — слів, променя — промінь.

У деяких словах буває навпаки: [і] може вимовлятися у відкритому складі (кінець-кінця), а [о], [е] — в закритому: борець — борця.

2. Робота біля дошки.

Завдання І: дібрати до поданих слів спільнокореневі. Записати, вказати випадки чергування голосних.

Дріб, кінь, ніч, плід, кіт, камінь, ячмінь, берізка, бій, боєць, радість, гірник, осінь, схід.

Завдання ІІ: записати подані назви населених пунктів у родовому відмінку. Які звуки при цьому чергуються? Зразок: Львів — Львова.

Харків, Миколаїв, Київ, Чернігів, Канів, Фастів, Бердичів, Тернопіль.

3. Робота за підручником.

Вправи 595, 596 (усно), 597 (письмово).

4. Робота біля дошки і в зошитах.

Завдання: списати, вставляючи пропущені букви. Позначити орфограму «Букви и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х». Пояснити орфограму.

Х..жак, міжг..р’я, ч..сто, ж..нка, г..дкий, бдж..лка, х..ткий, веч..рній, к..слий, щ..лина, ч..жик, щ..чка.

5. Робота за підручником.

1) Вправа 600.

Завдання: прочитати текст. Хто і як виявив кмітливість, рятуючи ластівок? Чи можна було порятувати їх іншим способом? Виписати виділені слова. Які звуки вимовляються після [ч], [ш], [щ]?

2) Вправа 601 (усно).

6. Розподільний диктант.

Завдання: записати слова у дві колонки: в першу — з орфограмою [о], в другу — з [е].

Червоний, пожовклий, чорнило, чернетка, увечері, вчора, жолудь, шелест, шовковий, бджоли, джерело, жоржини, пшениця, човен, чоло, пшоно, чесний.

7. Робота за підручником.

Вправа 603 (письмово).


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Словниковий диктант.

Женити, жевріти, черговий, шість, шостий, шестеро, шоколад, жінка, чіплятися, кіготь, кістка, спокій, лагідний, шістнадцять, скиглити, кишеня.


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 67, вправа 599.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити