УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ


УРОК № 92

Тема. Тестові завдання «Будова слова. Словотвір. Орфографія». Аудіювання


Мета: перевірити знання відомостей про будову слова, основні способи словотвору, знання орфографічних правил, уміння визначати будову слова, спосіб творення слів; розпізнавати вивчені орфограми; перевірити вміння сприймати інформацію, правильно і повно відповідати на запитання, засвідчуючи розуміння змісту тексту; виховувати в учнів наполегливість у навчанні.

Обладнання: тести, текст для аудіювання.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ


II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ


III. НАПИСАННЯ ТЕСТІВ

І варіант

1. Укажіть групу спільнокореневих слів.

√ а) вечеря, вечір, увечері, вечоріє;

б) підводний, вода, підвода, водяний;

в) нічний, нічка, вночі, нічого.

2. Укажіть різні форми одного й того самого слова.

а) зелений, зеленіти, зеленка, зелень;

√ б) день, дня, днем, дні;

в) сніг, сніговик, сніжинка, сніжний.

3. Укажіть слово, будова якого визначена правильно:

4. Укажіть слово, утворене суфіксальним способом:

а) міжгір’я;

б) прочитати;

√ в) будильник.

5. Укажіть слово, утворене префіксально-суфіксальним способом.

а) сильний;

√ б) подорожник;

в) праліс.

6. Укажіть групу слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться и.

√ а) зб..рати, заст..лати, розд..рати;

б) завм..рати, пом..рати, зб..ру;

в) відп..рати, розт..рти, заст..лити.

7. Укажіть групу слів, у формах яких звук [і] не чергується з [о] або з [е]:

а) кінь, камінь, грім;

б) стріляти, зберігати, защіпати;

√ в) сніг, кінець, хліб.

8. Укажіть групу слів, у коренях яких пишеться і:

а) щ..рий, щ..тка, щ..пнути;

√ б) зач..пати, веч..р, ч..тко;

в) щ..лина, щ..т, щ..рість.

9. Укажіть випадок, коли в дієслівній формі на місці пропуску пишеться ж:

а) садити — са..у;

б) будити — бу..у;

√ в) казати — ка..у.

10. Укажіть слово з префіксом з-:

√ а) (з,с)сипати;

б) (з,с)фотографувати;

в) (з,с)тримати.

11. Укажіть слово з префіксом при-:

а) пр(е,и)добрий чарівник;

б) пр(е,и)красний вечір;

√ в) пр(е,и)бережний пісок.

12. Укажіть слово з префіксом пре-:

√ а) пр(е,и)мудрий дідусь;

б) пр(е,и)літ птахів;

в) пр(е,и)морський край.


ІІ варіант

1. Позначте групу спільнокореневих слів:

а) сонце, сонця, сонцю, сонцем;

б) вода, водяник, водити, надводний;

√ в) земля, земляний, приземлитися, землянка.

Наведіть приклад чотирьох спільнокореневих слів.2. Позначте слово, правильно розібране за будовою:

image16

Наведіть власний приклад розбору двох слів за будовою.


3. Запишіть у дужках спосіб словотвору:

землетрус (___________________________ )

прекрасний (__________________________ )

блакить (_____________________________ )

Наведіть власний приклад кожного із зазначених способів словотвору.
4. Складіть словосполучення або речення, в яких ужито слова молоді, минуле, сучасне, утворені шляхом переходу з однієї частини мови в іншу.
Наведіть власний приклад словосполучення зі словом, утвореним шляхом переходу з однієї частини мови в іншу.


5. Змініть слова або доберіть спільнокореневі, в коренях яких чергувались би голосні та приголосні звуки. Зробіть запис звуків, що чергуються.

Берегти, плакати, рік, друг.


Наведіть власні приклади слів із чергуванням таких звуків.


6. Вставте потрібну літеру.

Пр..сісти, пр..летіти, пр..красний, пр..звище, ро..терти, бе..сердечний, ..шивати, ..писати.

Наведіть власний приклад шести слів з такими орфограмами.
IV. ПРОВЕДЕННЯ АУДІЮВАННЯ

Текст для аудіювання

Соловейко

Дуже прикро було Івасикові, що його соловейко не співав. Купив він його за власні гроші, що подаровані були йому на іменинах, посадив у гарну клітку, оздоблену візерунками. Соловейко ж мовчав, немов занімів.

— Солов’ї співають тільки навесні,— розважала хлопчика мама.

Та соловейко й весною мовчав. Тому дивно й досадно було Івасикові, й злість брала на соловейка.

Соловейком цікавився не тільки Івасик, а й сірий смугастий кіт. Але йому було байдуже до соловейкових пісень чудових: він любив той спів тільки тоді, як соловей співав на вітті, і, співаючи, заплющував очиці, весь переймаючись своїм тьохканням. Те співання було таке любе, що кіт тихесенько, припадаючи до гілки, щоб не перебити, підкрадався до маленького співця й хапав його в свої міцні обійми. Та не вдячними поцілунками обдаровував кіт соловейка: чіпкі пазурі цупко тримали птаха, гострі, як голки, дрібні котові зубенята перегризали співцеві горло. Та тепер котові було байдуже до соловейкових пісень: хоча б соловейко й затьохкав, заплющивши очі, однаково його не дістанеш у клітці, що висіла під стелею над вікном.

А соловейко нудьгував. У кімнаті було тепло, їжі було доволі. І хоч ночами й блимали з темряви страшенні хижацькі очі кота, до цього можна було звикнути. У соловейковім серці була така нудьга, така безпросвітна туга за волею, за сонцем, за повітрям, що він бився крильцями в ґратки, мов божевільний, і падав непритомний. Тільки в клітці соловейко пізнав, що то є на світі воля. Тепер вона часто йому снилася — дивна, чарівна, як казка. Воля!.. Це слово він уперше почув від наймички, котра відповіла Івасикові на його запитання — чому соловейко навіть весною мовчав.

— Пустіть, паничу, його на волю, тоді він заспіває.

Якось був чудовий сонячний день за вікном. Дерева в саду завмерли, немов задубіли від морозу; чистенький сніжок іскорками виблискував на сонці.

У кімнату ввійшла наймичка, відчинила кватирку й почала прибирати. Соловейко з тугою дивився у вікно, не помічаючи навіть, як гострий холод проймав його до кісточок.

Коли це раптом скочив у кватирку кіт, стрибнув звідтіль на клітку й повис на дверцятах. Дверцята одірвались під його вагою, але й кіт не втримався і впав. Наймичка потягнула його щіткою по спині, і він кулею вилетів із кімнати.

Соловейко пурхнув і вилетів у садок. Холодне повітря обхопило його всього, та він не зважав, рвався у височінь, до сонця: воно пригріє й приголубить! Високо-високо піднявся соловейко, але жаданого тепла не було, бо над ним сяяло зимове сонце. Зате була воля!

Як любо!.. Але ж як холодно!.. Він почував, що ще мить — і він замерзне. Там, унизу, відчинена кватирка, і в кімнаті так тепло, так привітно. Туди!.. О, ні!.. Краще смерть, ніж життя у клітці! Холод дужчав, соловейко замерзав, ледве ворушачи крильцями. У кімнату, в клітку?.. Ні, краще смерть! Сіренькою грудочкою упав він з високості на білий, блискучий сніг.

(448 сл.)        (За С. Черкасенком.)

Дати відповідь на кожне із запитань.

1. Чому, купивши соловейка, Івасик журився?

а) Бо соловейко виявився хворим;

б) бо соловейко не хотів дзьобати зерно;

в) бо соловейко не співав, боячись кота;

√ г) бо соловейко не співав з невідомої причини.

2. За чим тужив соловейко?

а) За своєю солов’їхою;

б) за рідним гніздечком;

в) за рідним гаєм;

√ г) за волею.

3. Що відповіла наймичка на запитання хлопчика, чого соловейко мовчить?

а) «Він не вміє співати, бо надто молодий»;

б) «Він не співатиме, не бачучи солов’їхи»;

в) «Купіть ще одного солов’я, то співатимуть удвох»;

√ г) «Пустіть його на волю, тоді заспіває».

4. Хто випадково відірвав дверцята клітки?

а) Наймичка;

б) Івасик;                      

√ в) кіт;

г) Івасикова мати.

5. Куди рвався соловейко, вилетівши в садок?

а) У даль, до рідного гаю;

√ б) у височінь, до сонця;

в) у небо, до інших пташок;

г) за місто, до лісів і гаїв.

6. Між чим довелось вибирати соловейкові?

а) Між життям у зимовому місті і мандрівкою у вирій;

б) між загибеллю від котячих пазурів і життям у клітці;

√ в) між загибеллю на волі і життям у клітці;

г) між поверненням до рідного гнізда і життям у клітці.


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, повторити § 67.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити