УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

ПЕРЕДМОВА


ВСТУП

УРОК № 1. Тема. Значення мови в нашому житті. Місце і роль української мови в Українській державі

УРОК № 2. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності


ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

УРОК № 3. Тема. Частини мови

УРОК № 4. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки. Докладний усний переказ тексту

УРОК № 5. Тема. Іменник. Прикметник

УРОК № 6. Тема. Дієслово. Займенник

УРОК № 7. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення

УРОК № 8. Тема. Прислівник. Сполучник. Прийменник

УРОК № 9. Тема. Контрольний диктант


СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

УРОК № 10. Тема. Словосполучення

УРОК № 11. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення

УРОК № 12. Тема. Речення

УРОК № 13. Тема. Порядок слів у реченні

УРОК № 14. Тема. Головні члени речення

УРОК № 15. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру

УРОК № 16. Тема. Другорядні члени речення

УРОК № 17. Тема. Речення з однорідними членами

УРОК № 18. Тема. Звертання. Вставні слова і сполучення слів

УРОК № 19. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса

УРОК № 20. Тема. Складні речення

УРОК № 21. Тема. Пряма мова

УРОК № 22. Тема. Діалог

УРОК № 23. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів

УРОК № 24. Тема. Контрольний диктант. Читання мовчки

УРОК № 25. Тема. Контрольне тестування


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 26. Тема. Звуки і букви. Голосні й приголосні звуки

УРОК № 27. Тема. Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі

УРОК № 28. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду

УРОК № 29. Тема. Правила вживання м’якого знака

УРОК № 30. Тема. Правила вживання м’якого знака

УРОК № 31. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Оповідання про випадок із життя

УРОК № 32. Тема. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

УРОК № 33. Тема. Сполучення йо, ьо

УРОК № 34. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-оповіданні про випадок із життя

УРОК № 35. Тема. Правила вживання апострофа

УРОК № 36. Тема. Правила вживання апострофа

УРОК № 37. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи

УРОК № 38. Тема. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

УРОК № 39. Тема. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

УРОК № 40. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту-опису предмета

УРОК № 41. Тема. Подвоєння букв унаслідок збігу

УРОК № 42. Тема. Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова

УРОК № 43. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі

УРОК № 44. Тема. Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що перевіряються наголосом

УРОК № 45. Тема. Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

УРОК № 46. Тема. Спрощення в групах приголосних

УРОК № 47. Тема. Контрольне тестування

УРОК № 48. Тема. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

УРОК № 49. Тема. Аналіз контрольної роботи

УРОК № 50. Тема. Чергування у-в, і-й, з-зі-із

УРОК № 51. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за власним спостереженням

УРОК № 52. Тема. Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними

УРОК № 53. Тема. Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними

УРОК № 54. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі

УРОК № 55. Тема. Вживання м’якого знака й апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження

УРОК № 56. Тема. Букви и-і в словах іншомовного походження

УРОК № 57. Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Твір-опис предмета за картиною

УРОК № 58. Тема. Узагальнення знань, умінь і навичок із фонетики, графіки, орфографії та орфоепії

УРОК № 59. Тема. Контрольний диктант


ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

УРОК № 60. Тема. Словниковий склад української мови. Власне українські й запозичені слова

УРОК № 61. Тема. Загальновживана лексика. Діалектні слова. Професійні слова

УРОК № 62. Тема. Застарілі слова і нові слова (неологізми)

УРОК № 63. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий твір-опис тварини

УРОК № 64. Тема. Лексичне значення слова

УРОК № 65. Тема. Однозначні й багатозначні слова

УРОК № 66. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі

УРОК № 67. Тема. Пряме і переносне значення слова

УРОК № 68. Тема. Групи слів за значенням. Омоніми

УРОК № 69. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис тварини за власним спостереженням

УРОК № 70. Тема. Синоніми

УРОК № 71. Тема. Антоніми

УРОК № 72. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі

УРОК № 73. Тема. Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні

УРОК № 74. Тема. Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні

УРОК № 75. Тема. Узагальнення і систематизація знань з лексикології та фразеології

УРОК № 76. Тема. Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки

УРОК № 77. Тема. Аналіз контрольної роботи


БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 78. Тема. Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова

УРОК № 79. Тема. Значущі частини слова

УРОК № 80. Тема. Значущі частини слова. Розбір слів за будовою

УРОК № 81. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Докладний усний переказ тексту-роздуму

УРОК № 82. Тема. Вимова і написання префіксів з-, с-

УРОК № 83. Тема. Вимова і написання префіксів роз-, без-

УРОК № 84. Тема. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

УРОК № 85. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на основі власного досвіду

УРОК № 86. Тема. Творення слів. Основні способи словотвору

УРОК № 87. Тема. Творення слів. Основні способи словотвору

УРОК № 88. Тема. Чергування голосних [о] з [а], [е] з [и], [е] з [і] в коренях дієслів

УРОК № 89. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі-роздумі

УРОК № 90. Тема. Чергування о, е з і, чергування і з о, е після ж, ч, ш, щ та г, к, х

УРОК № 91. Тема. Чергування приголосних у коренях слів

УРОК № 92. Тема. Тестові завдання «Будова слова. Словотвір. Орфографія». Аудіювання

УРОК № 93. Тема. Зміни приголосних при творенні слів

УРОК № 94. Тема. Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні вправи

УРОК № 95-96. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму

УРОК № 97. Тема. Написання складних і складноскорочених слів

УРОК № 98. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у переказі

УРОК № 99. Тема. Узагальнення і систематизація знань із теми «Будова слова, словотвір», «Орфографія»

УРОК № 100. Тема. Контрольний диктант

УРОК № 101. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Тренувальні вправи

УРОК № 102. Тема. Повторення вивченого. Тренувальні вправи


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити