РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Урок № 1. Тема: Значення мови в житті суспільства. Українська мова - державна мова України

Урок № 2. Тема: Зв'язне мовлення. Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне аудіювання

Урок № 3. Тема: Зв'язне мовлення. Монологічне й діалогічне мовлення. Основні правила спілкування (практично). Створення діалогів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Урок № 4. Тема: Частини мови; основні способи їх розпізнавання

Урок № 5. Тема: Іменник. Іменники, що означають назви істот і неістот. Голосні у відмінкових закінченнях

Урок № 6. Тема: Велика буква і лапки в іменниках

Урок № 7. Тема: Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях

Урок № 8. Тема: Зв’язне мовлення. Текст. План готового тексту (простий). Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

Урок № 9. Тема: Займенник. Числівник

Урок № 10. Тема: Дієслово. Прислівник

Урок № 11-12. Тема: Зв'язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру

Урок № 13. Тема: Прислівник. Правопис вивчених прислівників

Урок № 14. Тема: Зв’язне мовлення. Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу

Урок № 15. Тема: Прийменник. Написання окремо прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але

Урок № 16. Тема: Тематичне тестування (тема: Частини мови). Навчальне читання мовчки

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 17. Тема: Словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні

Урок № 18. Тема: Речення, його граматична основа

Урок № 19. Тема: Зв'язне мовлення. Загальне уявлення про стилі мовлення, сфери вживання кожного з них

Урок № 20. Тема: Зв'язне мовлення. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

Урок № 21. Тема: Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

Урок № 22. Тема: Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень

Урок № 23. Тема: Зв’язне мовлення. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум (практично). Особливості будови розповіді. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

Урок № 24. Тема: Головні члени речення: підмет і присудок

Урок № 25. Тема: Другорядні члени речення. Додаток

Урок № 26. Тема: Другорядні члени речення. Означення. Обставина

Урок № 27. Тема: Головні та другорядні члени речення. Тематичне тестування (тема: Словосполучення, речення)

Урок № 28. Тема: Зв’язне мовлення. Замітка до газети (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Урок № 29. Тема: Речення з однорідними членами (без сполучників і з сполучниками а, але, одиничним і). Кома між однорідними членами

Урок № 30. Тема: Узагальнювальне слово перед однорідними членами. Двокрапка після узагальнювального слова

Урок № 31. Тема: Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Тематичне тестування (тема: Однорідні члени речення)

Урок № 32. Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні

Урок № 33. Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні

Урок № 34. Тема: Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення їх на письмі комами

Урок № 35. Тема: Вставні слова (практично); виділення їх на письмі комами

Урок № 36. Тема: Звертання та вставні слова. Тематичне тестування (тема: Звертання та вставні слова)

Урок № 37. Тема: Зв’язне мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами

Урок № 38. Тема: Зв’язне мовлення. Лист. Адреса

Урок № 39. Тема: Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Кома між простими реченнями, що входять у складне. Кома перед і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, як

Урок № 40. Тема: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Тематичне тестування. (тема «Складне речення»)

Урок № 41-42. Тема: Зв'язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру

Урок № 43. Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора

Урок № 44. Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора

Урок № 45. Тема: Діалог. Тире при діалозі

Урок № 46. Тема: Пряма мова та діалог. Тематичне тестування (тема «Пряма мова та діалог»)

Урок № 47. Тема: Зв'язне мовлення. Контрольне читання мовчки. Створення діалогів

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Урок № 48. Тема: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

Урок № 49. Тема: Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі

Урок № 50. Тема: Зв’язне мовлення. Усна відповідь на лінгвістичну тему. Усний відгук на відповідь товариша

Урок № 51. Тема: Зв’язне мовлення. Особливості будови опису. Усний  вибірковий переказ опису предмета

Урок № 52-53. Тема: Знаки письма. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв і, є, ю, я

Урок № 54. Тема: Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма)

Урок № 55. Тема: Орфограма (практично). Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка (практично)

Урок № 56. Тема: Зв'язне мовлення. Письмовий докладний  переказ тексту розповідного характеру, що включає опис предмета

Урок № 57. Тема: Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

Урок № 58. Тема: Зв'язне мовлення. Контрольне аудіювання. Аналіз переказу

Урок № 59. Тема: Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

Урок № 60. Тема: Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Урок № 61. Тема: Контрольний диктант

Урок № 62-63. Тема: Зв'язне мовлення. Контрольний переказ

Урок № 64. Тема: Зв'язне мовлення. Аналіз контрольного переказу


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити