РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Фонетика. Орфоепія. Орфографія


Урок № 80

Тема. Правопис знака м'якшення та апострофа в словах іншомовного походження


Мета:

·       навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; навчити знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами;

·       розвивальна: розвивати пам'ять, увагу, пошукові здібності;

·       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: географія, історія, художня література.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з картками (3 учні)

Картка 1

► Запишіть слова, вставивши пропущену букву.

Директор, с..нтаксис, ц..стерна, ж..раф, реч..тат..в, колор..т, ш..рма, транз..т, сп..рт, к..шлак, Аргентина, К..тай.

Картка 2

► Запишіть слова, вставивши пропущену букву.

Х..м..я, ..дея, пон.., п..нгв..н, пол..кл..н..ка, тр..умф, м..л..ц..я, приоритет, К..пр, Пот.., тр..о, Горац..й.

Картка 3

► Запишіть слова, вставивши пропущену букву.

Гавай.., ате..зм, Ка..р, кру..з, Ізма..л, Ене..да, проза..к, моза..ка, ру..на, на..вний, сто..цизм, дру..ди.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота з підручником

Бесіда

·       Після яких приголосних у словах іншомовного походження ставимо знак м’якшення?

·       Чи збігаються ці приголосні з приголосними правила написання знака м’якшення для українських слів (немаєц)?

·       Чи ставимо знак м’якшення перед я, ю, є, ї, йо в словах іншомовного походження? А в українських?

·       Коли знак м’якшення не пишемо в словах іншомовного походження?

·       Назвіть букви, після яких ставимо апостроф у словах іншомовного походження,

·       Чи збігаються ці букви з буквами правила написання апострофа для українських слів (додаються шиплячі й задньоязикові)?

·       Чи збігаються ці приголосні з приголосними правила написання знака м’якшення для українських слів (немаєц)?

·       Чи ставимо апостроф після префікса в словах іншомовного походження?

·       У яких випадках апостроф не ставимо в словах іншомовного походження?


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Коментоване письмо

Кар’єра, курйоз, рюкзак, комп’ютер, інтерв’ю, прем’єр, бюджет, миш’як, ад’ютант, Гюго, Женев’єва, Мюллер, ін’єкція, кювет, бюро.

Дюна, ілюзія, ательє, шприц, рулон, мільярд, Булонь, бал, конферансьє, каньйон, Мольєр, фільм, залп, магістраль.

Розподільна робота

► Запишіть слова, розподіливши їх на чотири колонки: 1) у яких пишемо знак м’якшення; 2) у яких не пишемо знак м’якшення;3)у яких ставимо апостроф; 4) у яких апостроф не ставимо.

Бар..єр, порт..єра, кон..юнктура, ал..янс, Лавуаз..є, Корділ..єри,П..єр, п..юре, ад..юнкт, Ал..яска, тюл.., Гол..фстрім.

► З’ясуйте за словником іншомовних слів виділені слова.

Скоромовки

Улас у нас, Панас у вас.


Був господар, був господар,

Та й розгосподарився.


Пішов Прокіп, кипів окріп, прийшов Прокіп — кипить окріп.


VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


Написання тесту

 

Апостроф у всіх словах:

1 ставимо;

2 не ставимо

Знак м’якшення в усіх словах:

3 вживається

4 не вживається

А Він..ї, В..єнтьян, ад..ю, мал..ярія

Б Сер..йозний, р..юш, п..юпітр, ф..юзеляж

В Н..юанс, б..юст

Г Т..юбік, мад..яр, Д..юма, Ал..яска

Д Інтерв..ю, кур..єр, об..єм, ад..ютант

Е Ал..батрос, біл..ярд, Гот..є, Н..ютон


1

2

3

4

Д

Б

Е

Г


VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів


VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу з підручника.

► Творче завдання: доберіть до кожного правила приклад. Придумайте з цими словами завдання.

► Вивчіть скоромовку На річці Лука спіймав рака в рукави.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити