РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Фонетика. Орфоепія. Орфографія


Урок № 87

Тема. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів


Мета:

·       навчальна: поглибити знання про групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми; навчити знаходити в мовленні ці мовні одиниці;

·       розвивальна: розвивати навички колективної та самостійної роботи; здатність до логічного мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

·       виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв'язки:орфоепія, культура мовлення.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

·       Які слова ми називаємо синонімами? Наведіть приклад.

·       Що таке антонім?

·       Чи кожне слово має антонім?

·       Чи відрізняються багатозначні слова й омоніми? Наведіть приклад.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ


IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Розподільна робота

► Згрупуйте синоніми у дві колонки: 1) стилістично нейтральні; 2) стилістично забарвлені.

Здобуток — досягнення, завоювання; розуміти — осягати, метикувати; іти — ступати, прямувати; площа — майдан; процент — відсоток; стислий — короткий; аплодисменти — оплески; оскільки — тому що, через те що; шеф — керівник; століття — сторіччя; відомий — видатний; тільки — лише; атлет — силач; змагання — чемпіонат.

► 3 одним зі слів складіть речення.

Пошукова робота

► Перепишіть речення. Знайдіть антоніми, укажіть, якими частинами мови вони виражені і що лежить в основі протиставлення.

1. Чорними ярами покотився білий туман. Вгорі темне непривітне небо, долі — холодна, мокра земля. І втома від цілоденної важкої праці, і холод, і ця сумна картина мимохіть насували мрію про теплу хату, гарячу страву, суху постіль (М. Коцюбинський). 2. Багато говорити та мало слухати (Народна творчість). 3. І там степи, і тут степи, та тут не такі, руді, руді, аж червоні, а там голубі, зеленії (Т. Шевченко).

Спостереження над мовним матеріалом

► За тлумачним словником з’ясуйте значення слова ключ.

► Як у словниковій статті представлені омоніми?

Дослідження-аналіз

► Знайдіть у тексті омоніми. Яку функцію вони виконують у мовленні?

Учителька сказала Петрикові:

— Знову ти списав приклад?

— Та ви ж казали, що з відмінника Івана треба приклад брати, от я і взяв у нього (Народна усмішка).

► Доведіть, що це омонімія, а не багатозначність слова.


VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Моделювання словосполучень

► До синонімічних рядів доберіть слова із довідки, щоб утворилося нормативне словосполучення.

1. Старий — старезний — древній.

2. Старий — ветхий — древній — дряхлий — давній.

3. Старий — давній — колишній — незапам’ятний.

4. Старий — похилий.

5. Зупинятися — припинятися — ставати.

6. Зупинятися — спинятися — затримуватися.

Слова для довідок: Час, машина, дід, людина, жінка, фоліант.


VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів


VIII. Домашнє завдання

► Виконайте вправу з підручника.

► Творче завдання: утворіть зі словами м'який, золотий синонімічні ряди. З одним словом із кожного ряду складіть речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити