РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Фонетика. Орфоепія. Орфографія


Урок № 101

Тема. Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови


Мета:

·       навчальна: удосконалювати практичні вміння і навички оперувати здобутими знаннями; визначати спільнокореневі слова, будову вивчених частин мови;

·       розвивальна: розвивати творче й логічне мислення, мовленнєво-комунікативні вміння складати міні-твори «Моя маленька батьківщина», підвищувати мовну й мовленнєву культуру п’ятикласників;

·       виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності, взаємоповаги один до одного, любові до рідної Батьківщини.

Внутрішньопредметні зв'язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.

Міжпредметні зв'язки: українська література.

Обладнання: картки для розподілу слів на групи.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ


II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аутотренінг

Я — учень

Я — особистість творча Я думаю, замислююсь Я хочу знати


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Слово вчителя. Сьогодні ми з вами познайомимось з особливостями будови слів вивчених частин мови. Але спершу перевіримо ваші теоретичні знання з теми «Будова слова».


IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Гра «Чи правда, що...» (Світлофор)

► Визначте правильні формулювання. Якщо є неправильні, виправте їх.

·       Основа слова — це частина слова із закінченням. (Без закінчення)

·       Суфікс — значуща частина слова, що стоїть після кореня.

·       За допомогою кореня утворюються нові слова.

·       Закінчення — незмінювана частина слова, що служить для зв’язку слів у реченні. (Змінювана)

·       Префікс — частина слова, що стоїть після кореня. (Перед коренем). За допомогою кореня утворюються нові слова.

Дослідження-конструювання

► Складіть речення зі слів, змінюючи, де треба, закінчення. Визначте частини мови.

Побачили, в, діти, поле, комбайни.

Дослідження-відновлення

► Спишіть. Уставте пропущені закінчення. Одне зі слів розберіть за будовою.

Гойдаються на стеблі тендітн.. колоски, бавляться із тепл.. вітром, золот.. зерном наливаються. Поряд гречка пахуч.. біл.. цвітом бджілок манить.

Творче конструювання

► Утворіть слова із запропонованих частин. Запишіть утворені слова. Позначте в них частини основи.


Префікс

Корінь

Суфікси

За-

-спів-

-ак

До-

-хід-

-н-

Пере-

-біг


На-

-рукав-

-ик


Розподільний диктант

► Визначте, до якої з груп належать слова (слова записані на дошці).

А — «корінь+закінчення»,

Б — «корінь+суфікс+закінчення»,

В — «префікс+корінь+суфікс+закінчення».

1. Холодний. 2. Красота. 3. Приказка. 4. Приносити. 5. Гарненький. 6. Щирість. 7. Зерно. 8. Визнаний. 9. Здоровісінький. 10. Беззоряний. 11. Плетиво. 12. Пагорб. 13. Синочок.


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Гра «Будь уважним»

► З’єднайте лініями.

Праця, робота, труд — це ...                    спільнокореневі слова

Праця, працівник, працьовиті — це ...      синоніми

Праця, праці, працю — це ...                    форми слова

Коментоване письмо

► Знайдіть у реченнях спільнокореневі слова, позначте в них корінь.

1. Прилетів голуб до голубки. 2. Червоніють яблучка на яблуні. 3. Школярі поспішають у школу. 4. Лісник дбає про ліс. 5. Залетів шпак у шпаківню.

Фізкультхвилинка

Встаньте, діти, посміхніться,

Вліво, вправо подивіться.

Нахиліться, розігніться,

Нахиліться, розігніться.

Руки вгору піднімайте

Піднімайте, опускайте,

Піднімайте, опускайте

Дуже добре, всі сідайте.


VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Творче письмо

► У кожного з нас є своя маленька батьківщина: наше село, вулиця, де ви підростаєте, і дім, де ви народилися. Я пропоную вам написати твір-мініатюру на тему «Моя маленька батьківщина», використовуючи спільнокореневі слова до слів батьківщина, дім, село, родина, люди і т. д.

Самостійна творча робота учнів. Перевірка творчих робіт.


VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

·       Я дізнався ...

·       Зрозумів ...

·       Навчився ...

·       Найбільші труднощі я відчув ...

·       Я не вмів, а тепер умію ...


VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Складіть кросворд або загадки на тему «Будова слова».

► Складіть діалог на тему: «Що головніше: оцінка чи знання?»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити