РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Фонетика. Орфоепія. Орфографія


Урок № 60

Тема. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів


Мета:

·       навчальна: поглибити знання про способи визначення написання ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом;

·       розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, фонематичний слух;

·       виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення, свідоме ставлення до читання.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК ШКОЛЯРІВ

Бліцопитування

► Як вимовляємо голосні звуки під наголосом?

► Що змінюється, коли голосні стають ненаголошеними?

► Чи всі голосні в ненаголошеній позиції можуть вимовлятися з наближенням до інших голосних?

► Як таке наближення позначається на письмі?

Підготовча вправа (увесь клас)

► Поділіть слова на склади і знайдіть «зайве» слово в кожному рядку.

1. Гуска, курка, півень, гусеня, качка, зяблик.

2. Ромашка, волошка, троянда, лілея, мак.

3. Коза, кінь, свиня, кицька, вівця.

4. Березень, квітень, травень, червень, липень.

► Підкресліть у словах ненаголошені голосні.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичний аналіз

► Запишіть фонетичною транскрипцією слова.

Роблю, земля, зошит, тому, котик, береза, зозуля, середина, минати, цьому, півень, зима.

► Перевірте за орфоепічним словником транскрипцію виділених слів.

Класифікація слів відповідно до правил написання

► Запишіть слова, вставляючи пропущені букви у три колонки:

1) ті, у яких написання голосних перевіряється наголосом;

2) ті, у яких написання голосних відповідає іншим правилам;

3) словникові слова.

Л..сток, дер..во, оз..ро, х..жак, кр..вий, спер..ду, шел..ест, кр..м..зний, нал..вати, хлоп..ць, з..мувати, р..бро, л..міш, г..н..рал, в..тр.. валий, д..вак, м..стецтво, н..діля, тр..мати, с..рпанок,т..пер, пл... кати, п..р..мога, к..л..ми, в..т..ран, п..ріг, трав..нь.

► Сформулюйте правила, за якими пишемо слова другої колонки.

► 3 виділеними словами складіть речення.

► Спишіть текст, ставлячи на місці крапок пропущені літери е абои. Поясніть, за якими правилами ви це робили.

► Прочитайте текст уголос, звертаючи особливу увагу на вимову ненаголошених голосних.

► У чому полягає особливість вимови виділених слів?

Школа — це насамп..редч..тання: вдумл..ве, зос..редж..не, таке, що захоплює розум і с..рце, індивідуальне ч..тання, ч..тання як творчий процес, у якому уч..нь наповнює слово пристрастю свого серця — він або захоплюється красою, благородством, моральною вел..ччю, або ж п..р..живає почуття обурення, презирства, непр..м.. ренності. Тому вважаємо завданням в..ликої ваги —відкрити перед учнями дивовижний світ книжок (За В. Сухомлинським).

► Поясніть постановку тире в першому реченні.


V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

► У якому розділі науки про мову вивчають правила написання слів із ненаголошеними голосними?

► Яка наука виробляє правила вимови звуків?

► Який словник дає довідки про вимову звуків?

Тестове завдання

► Установіть відповідність між написанням слів та визначенням способу перевірки. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою:

1

Вимпел.

А Можна змінити форму слова.

2

Голубка.

Б Можна дібрати спільнокореневе слово

3

Пелена.

В У сполученнях –ере-, -еле-.

4

Зупинити.

Г Ненаголошений звук випадає.

5

Рівень.

Д Словникове слово.

Фізкультхвилинка

► Чи є у віршику слова, що пишуться за повтореними сьогодні правилами?

Ми писали, ми трудились,

Наші руки вже стомились,

А щоб гарно написати,

Треба пальці розім’яти.

Руки кілька раз тряхнемо

Іписати знов почнемо,

Відпочивши дружно враз,

Приступив до праці клас.

Скоромовки

Ой був собі коточок,

Украв собі клубочок

Та й сховався в куточок.


Ой, збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритки Маргаритка у дворі.


Пиляв Пилип поліна з лип, притупив пилку Пилип.


VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

► Чия відповідь вам сподобалась найбільше?


VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу з підручника.

► Вивчіть скоромовку: Кричав Архип, Архип охрип, Не треба Архипу кричати до хрипу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити