РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Фонетика. Орфоепія. Орфографія


Урок № 109

Тема. Синтаксис і пунктуація. Складне речення


Мета:

·       навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з синтаксису й пунктуації; удосконалювати пунктуаційні навички п'ятикласників, уміння робити синтаксичний розбір речень, правильно інтонувати їх залежно від мети висловлювання та ускладнювальних компонентів речення;

·       розвивальна: розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення, пам'ять, увагу, естетичні почуття, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;

·       виховна: виховувати патріотичні почуття, любов та бережливе ставлення до природи, почуття пошани до народних традицій.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв'язки: художня література.

Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал (картки-завдання).

Тип уроку: урок повторення.

Бог дав квіти людям, щоб вони дивились на них,

І їхня душа ставала такою ж красивою і квітучою.

П. Мовчан

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда-пояснення

·       Які речення називають складними?

·       Які розділові знаки ставлять між частинами складного речення?

·       Як пов’язані між собою частини речення в складному?

·       Як інтонуються складні речення?

·       Якими сполучниками можуть з’єднуватися частини складного речення?


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прослухайте текст. Визначте його тему, стиль і тип мовлення. Чому український народ свято береже пам’ять про цю видатну людину? Складіть план до тексту. Знайдіть у тексті речення зі звертаннями, однорідними членами, складні речення.

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, І голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя, Тарасе, звільнена земля!»

Ці пристрасні рядки Василя Симоненка перегукуються із народним розумінням Шевченка — поета і людини. Адже для кожного українця Тарас Шевченко означає так багато, що створюється враження, ніби ми все про нього знаємо і він завжди з нами. Та це лише враження. Він невичерпний і нескінченний. Не тому, що він кращий від інших,— у ньому наша історія, реальність і найпотаємніші мрії. Україна — це Шевченко, Шевченко — це Україна.

Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині в сім’ї кріпаків. З дитинства був допитливим, любив малювати, співати. Тарасові було дев’ять років, коли він, Катря, Ярина, Марія, Микита і Йосип залишилися без матері. Батько одружився вдруге. Мачуха мала трьох своїх дітей, і життя в хаті стало нестерпним. Коли ж через два роки помер і батько, хлопець пішов у найми.

Тарасові дуже хотілося вчитися. Але шкільний дяк, до якого найнявся малий за можливість навчатися, виявився п’яницею і змушував його красти. Хлопець знайшов собі нового вчителя — маляра,але Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота: цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть поряд з ним на столі.

Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабиякі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра вчитися на «кімнатного живописця».

У 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії мистецтв, він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики, і незабаром став освіченою людиною. Друзі-земляки посприяли виходу у світ першої книги його віршів — «Кобзаря», який «вибухнув, мов джерело чистої холодної води, заяснів невідомою доти в українському письменстві виразністю, простотою і поетичною грацією вислову».

Поезія Шевченка не просто зачаровувала: вона будила прагнення до волі, національну гідність українців. Тому поет був небезпечним для царського уряду, і його було заслано рядовим солдатом на довгих десять років із забороною писати й малювати.

Серед небагатьох прижиттєвих видань Тараса Шевченка особливе місце посідає остання його книжка — «Буквар південноруський», складена із кращих зразків фольклору та частково з власних творів. Ця книжка для учнів недільних шкіл була першою дитячою демократичною читанкою в Україні. 10 тисяч примірників книжки було видано власним коштом поета. Продавалися вони лише по 3 копійки, щоб їх могли купити й найбідніші селяни. «Буквар» став найкращим дарунком для дітей, яких поет щиро любив.

Шевченкові поезії «Маленькій Мар’яні», «Мені тринадцятий минало», «І золотої й дорогої...», «На Великдень на соломі», «Дівча любе, чорноброве!», «Тече вода з-під явора» та десятки інших стали улюбленими творами багатьох поколінь дітей.

Мріяв поет написати й інші підручники для початкової школи, викладати малювання в Київському університеті. Однак передчасна смерть не дала йому здійснити своїх планів.

Помер Тарас Шевченко 10 березня 1861 року. Поховали його на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні того ж року домовину поета перевезено в Україну й поховано, як він сам заповідав, на Чернечій горі над Дніпром біля Канева.

Віримо, немає в Україні такої людини, яка б не знала й не любила творів Шевченка.

Він був поетом волі в час неволі, Поетом доброти в засиллі зла. Була у нього незвичайна доля, Та доля Україною була (Д. Павличко)

Творче конструювання

► Прочитайте текст. Що об’єднує його з попереднім? Чим відрізняються тексти? Відповідь обґрунтуйте. Поширте думку кожного речення за допомогою другорядних членів речення, однорідних членів, вставних слів, звертань. Знайдіть у тексті складні речення, поясніть розділові знаки.

Шевченко Тарас (1814-1861) — видатний поет та художник, чия літературна спадщина вважається основою української літератури й сучасної української мови

Був дворовим слугою поміщика П. Енгельгардта в маєтку Вільшані. Вступив до Академії мистецтв. Був членом Кирило-Мефодіївського братства, таємної політичної організації, заснованої з ініціативи Миколи Костомарова. Шевченка заарештували 5 квітня 1847. У квітні 1850 року його було заарештовано вдруге і невдовзі заслано на півострів Мангишлак. Під час хвороби та після третього арешту Шевченко взяв участь у підготовці першого числа журналу «Основа», яке вийшло ще за життя поета. З 47 років життя поет пробув 24 роки у кріпацтві, 10 на засланні, а решту під наглядом жандармів. Поховано Тараса Шевченка спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі, а через два місяці, згідно з заповітом, його останки перевезено в Україну і поховано на Чернечій горі біля Канева. Відтоді могила Шевченка стала священним місцем для українців у всьому світі. Літературна спадщина Шевченка становить велику збірку поетичних творів («Кобзар»), драму «Назар Стодоля» і два уривки з інших п’єс; 9 повістей, щоденник й автобіографію, написані російською мовою, записки історично-археологічного характеру («Археологічні нотатки»), 4 статті та понад 250 листів. З мистецької спадщини Шевченка збереглося 835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Її доповнюють дані про понад 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів.

Мовний аналіз

► Перепишіть. У кожному з речень підкресліть усі члени речення. Поясніть розділові знаки.

1. Все навкруг сміється: луки, гай, ріка (М. Познанська). 2. Тут є все: долина, гори, поле, хащі, переліски

(І. Калинець). 3. Діти влітку збирають гербарій: пелюстку ромашки й цвіт ведмежого вушка, зозулині черевички й сині лісові дзвіночки (Є. Гуцало).4.Дикі гіллясті черешні, висока трава — усе в цім краю таке соковите (О. Гончар).

Творча лабораторія

► Усно складіть текст-міркування про Тараса Шевченка, використовуючи різні синтаксичні конструкції.


V. ПІДСУМОК УРОКУ

Що вивчає синтаксис? Пунктуація?

·       У чому полягає відмінність між словосполученням і реченням?

·       Які є головні члени речення? Другорядні?

·       Чим відрізняється просте речення від складного?

·       Які члени речення називаються однорідними?

·       Що називається звертанням?

·       Які слова називаються вставними?

·       Які речення називаються вставними?

·       Які розділові знаки ставлять при звертаннях і вставних словах?


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу за підручником.

► 3 творів Т. Шевченка випишіть п’ять складних речень, поясніть розділові знаки в них.

► Підготуйте повідомлення про маловідомі факти з життя Т. Шевченка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити