РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Фонетика. Орфоепія. Орфографія


Урок № 118

Тема. Спільнокореневі слова й форми слова


Мета:

·       навчальна: повторити й поглибити знання учнів про корінь і спільнокореневі слова, сприяти зміцненню навичок їх добору і виділення; формувати загально пізнавальні вміння знаходити корінь слова і добирати споріднені слова;

·       розвивальна: розвивати творчі вміння використання спільнокореневих слів під час створення монологічних та діалогічних висловлювань; мислення, збагачувати словниковий запас;

·       виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню самостійності, витримки, кмітливості, доброзичливості.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв'язки: художня література.

Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал: картки-завдання, кола для самооцінювання.

Тип уроку: урок повторення.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Метод «Одним словом»

Працювати будемо під таким девізом:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитись, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.


II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Вставте пропущені букви і прочитайте тему уроку, сформулюйте його завдання:

СП..ЛЬН..К..Р..Н..В.. СЛ..В.. Й Ф..РМ.. СЛ..В..


III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бліцопитування

·       Для чого служать префікси і суфікси у словах? Наведіть приклади.

·       Як визначити корінь у слові?

·       Чи змінюється лексичне значення слова зі зміною префікса, суфікса, закінчення? Поясніть.

·       Які значущі частини слова входять в основу?

·       Як розібрати слово за будовою?


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче спостереження над мовним матеріалом

► Прослухайте текст. Поясніть заголовок. Доповніть висловлювання власного інформацією про конвалію. У виділених словах визначте префікс, корінь, суфікс, закінчення й основу. Поясніть значення кожної частини слова. Яка значуща частина слова не входить до основи слова?

ЦАРІВНА КВІТІВ

Чарівна окраса наших лісів і дібров — конвалія. Її ніжнопахучі білі ..звіночки втілюють у собі радощі в..сни. Вона є однією з улюблених ра..ніх квіток. їй присвятили поетичні рядки Михайло Лєрмонтов, Леся Українка, Олександр Купрін та інші.

«Царівною квітів я визнаю конвалію»,— писав Петро Ілліч Чайковський. А скіл..ки казок, легенд, повір’їв та міфів складено про цю невелику квітку!

Українс..ка ботанічна назва — «конвалія звичайна» походить від латинської назви «конваляріямаяліс», яку можна п..р..класти так: «лілія долин, травнева».

Конвалія ці..налікарс..ка рослина. Ліки, виготовлені з неї, поліпшують діял..ністьсер..ця та кровообіг, діють як загальний заспокійливий засіб.

Збирають квіти й траву в період цвіті..ня, тобто в травні-червні. Стебла зрізують ножами або серпами, залишаючи в гніздах частину рослин.

Великої шкоди запасам цієї лікарської рослини завдають ті, хто зриває і квіти, і її листя. При цьому дуже ушкоджуєт..сякореневище і може загинути вся сім..я конвалій. А деякі «любителі» природи саме так «заготовляють» цю дорогоці..ну квітку.

Юні друзі природи! Бережіть красуню-конвалію! Пильнуйте, щоб її не винищували в лісах (З журналу).

Бесіда

·       Яка на вигляд конвалія?

·       Хто присвятив поетичні рядки цій квітці?

·       Як перекладається назва квітки з латинської мови?

·       Яку користь приносить конвалія людям?

·       Коли і як необхідно заготовляти квіти й траву цієї рослини?

·       Чи може людина завдати шкоди квітці?

·       Чому конвалію називають «царівною квітів»?

► До слів юний і лікарський доберіть спільнокореневі слова. Поясніть написання слів із пропущеними літерами.

Пояснювальне письмо з творчим завданням

► Перепишіть. З’ясуйте, чи є слова в кожній групі, спільні за лексичним значенням.

Весна, веснянка, веснообранка, веснувати, веснянкуватий; дерево, деревонасадження, дереворіз, деревообробник, дерев’яний; квітка, квіткар, квітковий, квіткогриз, квітник.

Конструювання-дослідження

► Виділіть у словах основу й корінь.

► Зі словами дереворіз, квіткар, веснообранка складіть речення. Поясніть значення цих слів.

Робота над зв'язним висловлюванням

► Прочитайте текст. Перекажіть його. Визначте стиль і тип мовлення. Знайдіть і випишіть спільнокореневі слова. До слів життя і цвіт доберіть спільнокореневі слова.

Життя квітів навесні починається з пролісків.

Пролісок — квітка ніжна, але смілива й нетерпляча. Ще не зійде сніг, а вже крізь весняну ніздрювату снігольодову скоринку пнеться цупкий паросток. Сьогодні це біло-жовтуватий хвостик, завтра це біло-зелена гостриця, післязавтра це вже довгий зелений листок з тоненькою стрілкою всередині. Ще за день брунька на кінці стрілочки розквітає враз твердою білою кашкою. І квітів визоріє так густо, що земля знову стає біла від рясного холодного цвіту.

І негайно заквітковує ряст. Це вже весна. Квіти рясту — фіалкові, теплі і сонячні. І хоча тіло квітки ще тверде, напружене, готове до опертя холоду і негоди — її дух вже ніжний, теплий, весняний. Вона вже пахне (Ю. Смолич).

Творче конструювання-зіставлення

► Доберіть до кожного з варіантів відповідь із довідки:

1. Префікс+корінь+суфікс+закінчення;

2. Корінь+суфікс+закінчення;

3. Корінь+суфікс+суфікс+закінчення;

4. Корінь+закінчення;

5. Корінь+інтерфікс+корінь+закінчення;

6. Префікс+корінь+суфікс+суфікс+закінчення.

Довідка: а) ліс; б) пролісок; в) лісовик; д) лісостеп.


V. ПІДСУМОК УРОКУ

Мовознавча діагностика

1. Знайдіть слово, яке має закінчення:

А кафе;

Б пальцями;

В садити.

2. Знайдіть слово з нульовим закінченням:

А ніс;

Б піаніно;

В поні.

3. Знайдіть спільнокореневе слово до слова літо:

А літній;

Б літера;

В літати.

4. Знайдіть слово, яке має суфікс:

А доля;

Б годинник;

В хліб.

5. Позначте рядок, у якому всі слова є спільнокореневими:

А топити, затоптаний, протоплювати;

Б співати, спів, переспіваний;

В викоренити, корінь, корисний.

6. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксально-суфіксальним суфіксом:

А бездоганний, переджнивний, запічок, пагорбок, подорожник;

Б по-доброму, протипожежний, настільний, стільця;

В розквіт, зелений, синь, позолочений, провулок.

Ключ: 1 б, 2 а, 3 а, 4 б, 5 б, 6 а.

Бліцопитування

·       Що вивчає будова слова?

·       Які є значущі частини слова?

·       Яка значуща частина слова є змінною?

·       Що ми називаємо спільнокореневими словами?

·       Що таке форма слова?

·       Чи всі слова мають закінчення?

·       Яка роль префікса та суфікса в слові?


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу за підручником.

► Випишіть із твору Івана Франка «Грицева шкільна наука» 15 спільнокореневих слів.

► Доберіть 5-6 спільнокореневих слів і побудуйте з ними кросворд, сформулюйте до нього завдання і запишіть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити