РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Фонетика. Орфоепія. Орфографія


Урок № 119

Тема. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія


Мета:

·       навчальна: повторити, поглибити засвоєні в 5 класі знання учнів із розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія», удосконалювати орфоепічні та орфографічні уміння й навички п'ятикласників, уміння розрізняти звуки, передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці;

·       розвивальна: розвивати усне і писемне мовлення, фонематичний слух, увагу, слухову та зорову пам'ять, логічне мислення, творчі здібності; збагачувати словниковий запас;

·       виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню самостійності, витримки, позитивних рис характеру.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія і фразеологія, текст.

Міжпредметні зв'язки: художня література.

Обладнання: опорні схеми, словники.

Тип уроку: урок повторення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Люблю я свій розум,

Увагу та пам’ять.

Працює мій мозок.

І вчусь я старанно.

Сприймаю все нове

І мислю логічно.

Учителя слово

Здійсню практично.


II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Розшифруйте запис і прочитайте тему уроку: еф окати, фіграка, піеяфоор, фоорфіграя.

► Пригадайте, що вам відомо про це. Сформулюйте завдання уроку: «Сьогодні на уроці ми...»


III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

·       Що таке алфавіт?

·       Скільки літер в алфавіті?

·       За допомогою чого утворюються звуки?

·       Які є звуки?

·       Скільки всього голосних звуків? Назвіть їх.

·       Скільки приголосних? Назвіть їх.

·       Якими можуть бути приголосні звуки?

·       Назвіть дзвінкі, глухі звуки,

·       Які є склади?


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-зіставлення

► У якому рядку міститься однакова кількість букв і звуків? Доведіть.

Юність, щедрість, екзамен, тінь.

П’ять, запорізький, обличчя, просьба.

Заєць, джміль, вокзал, дев’ять.

Орфографічний практикум

► Виправте орфографічні помилки в указаних словах.

Памятка, медвяний, вїзд, мишяк.

Духмяний, мільйон, рядно, пестливий.

Рясний, моряк, проїздний, цвях.

Священик, дитясла, обласний, підйом.

Дослідження-переклад

► Перекладіть українською мовою. З двома словами (на вибір) складіть речення.

Платье, третье, досьє, чутье, поверье, соленье.

Дослідження-аналіз

► Зробіть фонетичний розбір запропонованих слів. Чим цікаві такі слова?

Землею, сміється.

Мовні жарти

► Дайте відповіді на мовні жартівливі питання,

·       Що стоїть посеред школи?

·       Чого нема в дельфіна, але є в кита, акули, краба?

·       Чого нема в яблуні, але є у вишні, черешні, груші?

·       Чим закінчується літо і починається осінь?

·       Що стоїть посеред городу? А посеред лісу?

·       Чого немає в дині, але є в кавуні, гарбузі?

·       Чим відрізняється шиття від життя? А лиман від лимона?

Робота в парах

► Назви міст запишіть в алфавітному порядку. Чи доводилося вам відвідувати ці міста? Що вам відомо про міста України? Побудуйте діалог про це.

Одеса, Черкаси, Харків, Запоріжжя, Вінниця, Донецьк, Полтава, Житомир, Львів, Суми, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Київ.

Дослідження-аналіз

► Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть їхню вимову і написання. У кожному рядку знайдіть найдовше і найкоротше слово. З’ясуйте лексичне значення підкреслених слів, складіть із ними речення. Зі словами першого рядка побудуйте зв’язне висловлювання.

Весна, веселий, левада, лиман, вуличка; голуб, зозуля, собі, тобі, кожух, подушка; сказати, спекти, сховати, з хати, з середини, зшити; легкий, вогкий, збагнути, дьогтю, кігті; призьба, вокзал, просьба, молотьба, отже.

Дослідження-зіставлення

► Прочитайте речення. Що їх об’єднує? Знайдіть у кожному слова, у яких кількість букв і звуків неоднакова. Свою відповідь обґрунтуйте.

1. Наша особистість — це сад, а наша воля — його садівник (В. Шекспір). 2. У кожної людини три характери: той, який йому приписують; той, який він сам собі приписує; і, нарешті, той, який є насправді (В. Гюго). 3. Краса людини — в красі характеру. 4. Весна гарна квітами, людина характером. 5. Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю. 6. Мужність — не в силі руки і не в мистецтві володіння мечем, мужність — у тому, щоб володіти собою й бути справедливим (Сааді). 7. Кожен — коваль своєї долі (Аппій).

Творче конструювання

► Відгадайте загадки за звуками, складіть і запишіть вислів Ф. Достоєвського з трьох слів, поясніть, як ви його розумієте.

1. Приголосний, глухий. Моя пара [х]. 2. Приголосний, твердий,дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене в слові рак. 3. Голосний, ненаголошений. В алфавіті позначають першою літерою. 4. Приголосний, глухий. Моя пара [з]. 5. Голосний, наголошений. В алфавіті позначають першою літерою. 6. Приголосний, твердий, дзвінкий. Моя пара [ф]. 7. Приголосний, м’який, дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене в слові рясно. 8. Голосний, ненаголошений, зараз позначаю один звук. В алфавіті позначають останньою літерою. 9. Приголосний, твердий, глухий. Моя пара [д]. 10. Голосний, наголошений. Але навіть у ненаголошених складах вимовляюсь чітко. В алфавіті мене поставили після літери т. 11. Голосний, ненаголошений, позначаю два звуки. В алфавіті є восьмою літерою. 12. Приголосний, глухий. Моя пара [з]. 13. Приголосний, пом’якшений, дзвінкий. Моя пара [ф]. 14. Голосний, наголошений. Завжди позначаю один звук і пом’якшую приголосний.

15. Приголосний, твердий, глухий. Моя пара [д].

(Відповідь: «Краса врятує світ»)

Робота над зв'язним висловлюванням

► Побудуйте висловлювання «Які риси характеру я хочу в собі виховати?», використовуючи матеріал попередніх двох завдань.


V. ПІДСУМОК УРОКУ

·       Що ми повторили на уроці?

·       Що нового ви дізнались?

·       Поставте по одному доречному питанню на цю тему.


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу за підручником.

► Зробіть фонетичний розбір слів мудрість, натхнення, щирість.

► Знайдіть і випишіть 5-6 прислів’їв про мудрість. Дайте тлумачення цього слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити