Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 57. Тема. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис. Орфограма (практично)

Урок № 58. Тема. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Урок № 59. Тема. Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Урок № 60. Тема. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів

Урок № 61. Тема. Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

Урок № 62. Тема. Тренувальні вправи з теми «Орфографія»

Урок № 63. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Твір-опис окремих предметів у художньому стилі

Урок № 64. Тема. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія»

Урок № 65. Тема. Контрольний диктант

Урок № 66. Тема. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

Урок № 67. Тема. Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Урок № 69. Тема. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [x] - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц], [с]

Урок № 70. Тема. Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [x] в коренях слів

Урок № 71. Тема. Основні випадки чергування у — в, і — й

Урок № 72. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша. Текст. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів із повідомленням на певну соціокультурну тему

Урок № 73. Тема. Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

Урок № 74. Тема. Правопис. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

Урок № 75. Тема. Правила вживання знака м'якшення

Урок № 76. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Урок № 77. Тема. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

Урок № 78. Тема. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

Урок № 79. Тема. Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів

Урок № 80. Тема. Правопис знака м'якшення та апострофа в словах іншомовного походження

Урок № 81. Тема. Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос

Урок № 82. Тема. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Урок № 83. Тема. Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Урок № 84. Тема. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення

Урок № 85. Тема. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично)

Урок № 86. Тема. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

Урок № 87. Тема. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів

Урок № 88-89. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

Урок № 90. Тема. Тренувальні вправи з теми «групи слів за значенням»

Урок № 91. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі

Урок № 92. Тема. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

Урок № 93. Тема. Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Урок № 94. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса

Урок № 95. Тема. Контрольна робота № 6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання)

Урок № 96. Тема. Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-

Урок № 97. Тема. Спільнокореневі слова й форми слова

Урок № 98. Тема. Незмінні й змінні слова

Урок № 99. Тема. Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-

Урок № 100. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Урок № 101. Тема. Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови

Урок № 102. Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання

Урок № 104-105. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 23-24.Контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

Урок № 106. Тема. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності

Урок № 107. Тема. Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання)

Урок № 108. Тема. Синтаксис і пунктуація. Просте речення

Урок № 109. Тема. Синтаксис і пунктуація. Складне речення

Урок № 110. Тема. Синтаксичний розбір речення

Урок № 111. Тема. Лексикологія. Групи слів за значенням

Урок № 112. Тема. Лексикологія. Робота зі словниками

Урок № 113. Тема. Лексикологія. Тренувальні вправи

Урок № 114. Тема. Річна контрольна робота за текстом адміністрації

Урок № 115. Тема. Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова

Урок № 116. Тема. Тренувальні вправи з орфографії

Урок № 117. Тема. Будова слова й орфографія. Значущі частини слова

Урок № 118. Тема. Спільнокореневі слова й форми слова

Урок № 119. Тема. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

Урок № 120. Тема. Фонетичний розбір слова

Урок № 121. Тема. Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання)

Урок № 122. Тема. Аналіз контрольної роботи

Додаток до уроку 94

Додаток до уроку 110


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.