Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

УРОК 9. Написання прийменників з іншими частинами мови

Мета: повторити вивчене про прийменник; формувати вміння визначити його у реченні; відрізняти прийменники від однозвучних префіксів, писати прийменники з іншими частинами мови окремо; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, культуру усного й писемного мовлення.

Обладнання: підручник, таблиця “Службові частини мови”.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

• Бесіда.

— Скільки є частин мови в українській мові?

— Назвіть самостійні частини мови. Наведіть приклади.

— Які ви знаєте самостійні частини мови? Наведіть приклади.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

1. Робота з підручником.

Опрацювання таблиці “Службові частини мови” (с. 26).

2. Робота біля дошки.

• Вибірковий диктант.

— Випишіть прийменники разом зі словами, з якими вони вживаються.

Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Човен хитається серед води, плеще об хвилі весло, в місячнім сяйві біліють сади, здалека видно село. Тече річка невеличка з вишневого саду. (Нар. творчість)

IV. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого.

1. Робота з підручником. Виконання вправи 54 (II, III — усно).

2. Робота біля дошки.

— Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання прийменників.

Тече вода (з) під явора яром на долину (Т. Шевченко). Із (за) лісу, з (за) туману місяць випливає (Т. Шевченко). Душа летить (в) дитинство, як (у) вирій, бо їй (на) світі тепло тільки там (Л. Костенко). Живе лише той, хто не живе (для) себе, хто (для) других виборює життя (В. Симоненко). Життя — це шлях, що переходить (в) шлях, кінця не має ні одна дорога (Д. Павличко).

V. Узагальнення і повторення системи понять.

• Коментований диктант.

— Спишіть. Підкресліть прийменники і поясніть їх правопис.

За матір’ю вибігла з хати молода дівчина (І. Нечуй-Левицький). То хлопець на сопілці грає (Леся Українка). Пішла по масло, та й у печі погасло (Нар. творчість). З-під хустки волосинка золота промінням виграє (М. Рильський). Летить голуб понад полем (Л. Глібов).

VI. Виконання завдань творчого характеру.

1. Розподільний диктант.

— Запишіть словосполучення у дві колонки: 1) ті, у яких прийменники пишуться одним словом; 2) ті, у яких прийменники пишуться через дефіс.

Спуститися (з) над хмар, один (з) перед одного, садять (по) над яром, виріс (по) серед поля, лине (з) посеред гаю, один (з) поміж усіх, об’єднатися (за) ради справи, яскравий (по) над міру, мружитися (з) під брів, атака (з) за лісу.

З перших букв складіть початок прислів’я: “...м’якша від чужої подушки”.

2. Самостійна творча робота.

— Складіть і запишіть речення, використовуючи прийменники без, біля, від, для, до, з (із, зі), крім, після, проти, між з іменниками у знахідному відмінку.

— Складіть і запишіть речення, використавши прийменники на, по, при, у з іменниками у місцевому відмінку.

3. Ситуативне моделювання.

— Перепишіть речення, вставляючи замість крапок відповідні прислівники або іменники з прийменниками та використовуючи слова з довідки.

Холодні осінні тумани клубочаться ... (М. Коцюбинський). Колись геологи пробурили ... свердловину. Колос повний гнеться до землі, а пустий ... стирчить (Нар. творчість). Туристи дійшли ... й зупинилися на спочинок. ... від повного місяця лилось блакитне холоднеє сяйво (М. Коцюбинський). Ми сходили ... поволі, раз у раз притримуючись за кущі. Скрізь добре, а ... найкраще (Нар. творчість). Будують дім — я буду жити ... тім.

Довідка. Вгорі, в горі; догори, до гори; згори, з гори; вдома, в домі.

4. Творче конструювання.

— З кожним із поданих слів складіть по два речення так, щоб в одному реченні це слово виступало як прийменник, а в другому — як повнозначне слово.

Край, коло, близько, більше, навколо, поруч, після.

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Складіть і запишіть зв’язне висловлювання на тему “Не одежа красить людину, а добрі справи”.

— Підкресліть у тексті службові частини мови.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити