Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 103. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

Мета: ознайомити учнів з групами слів за походженням, з етимологічним словником; формувати загально-пізнавальні вміння аналізувати походження слів, працювати з етимологічним словником; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти загальному мовному розвиткові особистості школярів, спонукати учнів до глибшого пізнання мови. Обладнання: підручник, словники.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

• Бліц-опитування.

— Яка відмінність лексичного і граматичного значення слова?

— Що є основою лексичного значення слова?

— Що виражає граматичне значення слова?

— Чи може виражатися одне лексичне значення не лише одним словом, а виразом? Наведіть приклади.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з текстом.

— Виразно прочитайте вірш. Визначте тему та основну думку.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Доля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад. (М. Рильський)

2. Робота з таблицями

Групи слів за походженням

незапозичені

запозичені

Слова, успадковані з попередніх періодів розвитку мови

холодний, кузня, діти

Старослов’янізми

уста, совість, глава

Власне українські слова

коник, жіноцтво, гарбуз

3 інших слов’янських мов

млин, зичити

3 неслов’янських мов

фантазія, імунітет, соло

Основні ознаки слів іншомовного походження

1. Початок слова на А, Е, І.

2. Наявний збіг голосних і приголосних.

3. Наявність звука [ф] (крім слів Фастів, форкати, фе).

4. Відсутнє чергування -о, -е з -і та немає випадних -о, -е.

5. Рідко можна виділити префікси й суфікси, а корінь може мати три і більше складів.

6. Частина слів із кінцевим голосним не відмінюється.

2. Ознайомлення п’ятикласників зі структурою етимологічного словника.

3. Творче редагування.

— Відредагуйте подані сполучення слів, уведіть їх у речення з прямою мовою.

Прийняти до відома, ведучий інженер, особиста справа школяра, прийняти участь, оцінка по українській мові.

4. Лексико-орфоепічна робота.

— З’ясуйте за допомогою етимологічного і тлумачного словників значення і походження слів. Уведіть їх у зв’язне висловлювання з теми “Наша мова — диво калинове”.

Ласун, рокфор, наполеон, сандвіч, чулий, муніципальний, баляндраси.

5. Вправа-конструювання.

— Випишіть з орфографічного словника у дві колонки запозичені й незапозичені слова. Аргументуйте свій вибір.

6. Попереджувальний диктант.

Здоров’я — найбільша людська цінність, яку, на жаль, багато людей починають цінувати та берегти, вже втративши значну частину цього скарбу, відпущеного нам природою.

Мало народитися. Ще слід пам’ятати, що людина — суб’єкт і головний результат діяльності. Тому потрібно доводити ту просту істину, яку сповідували ще наші предки, дбати про день прийдешній.

І попри всі складності нашого буття кожен із нас повинен свідомо ставитися до власного здоров’я, берегти найдорожчий скарб у житті. Недарма у народі кажуть, що за гроші здоров’я не купиш.

За нього необхідно активно боротися. (З газети)

VI. Підсумок уроку.

1. Визначення досягнень учнів.

2. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал підручника, с. 167-170.

— Виконайте вправу 387.

— Напишіть листа до святого Миколая, використавши синоніми. Який подарунок ви хотіли б одержати в цей день?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити