Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 105. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення і поглиблення)

Мета: повторити й поглибити знання учнів про значущі частини слова, сприяти зміцненню навичок їх виділення; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити значущі частини слова, визначати їх роль у словах; розвивати творчі вміння використання значущих частин слова у створенні нових слів та їхніх форм.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок повторення з елементами поглиблення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Актуалізація опорних знань.

1. Робота над зв’язним висловлюванням.

— Прочитайте уривок з вірша. Поясніть зміст речення “Буду з хлопцями співати молодих пісень”. Випишіть спільнокореневі слова, виділіть у них основу і закінчення. Яку роль відіграє закінчення у слові?

Вишенька

Посадив п’ять вишень тато,

А одненьку — я.

Поливаю, зеленіє

Вишенька моя.

Будуть птиці прилітати

У вишневий сад.

Заспівають, защебечуть —

Буде двір наш рад.

Будуть в цвіті білім ночі,

Будуть бджоли вдень.

Буду з хлопцями співати

Молодих пісень... (С. Пушик)

2. Коментар вчителя (повторення теоретичного матеріалу про значущі частини слова).

V. Виконання системи завдань на повторення з елементами поглиблення

1. Вправа-конструювання.

— Згрупуйте слова, у яких граматичне значення виражено:

A. закінченням;

Б. поєднанням закінчення і службового слова;

B. наголосом;

Г. префіксом;

Ґ. суфіксом;

Д. іншими способами.

Великого, із землі, молоддю, з букетом, голосніший, мудрий, весни, зробив, на столі, веселкою, сильніший, айстри, поступив, під вербою, кращий, нове таксі, ходив, напишу, з другом.

2. Графічний диктант.

Запишіть схеми слів за зразком.

Зразок: пришкільний

Подорожник, лісок, молодець, тихо, листки, садівник, підземний, розмова, переписує.

3. “Сходинки слів”.

— Заповніть східці спорідненими словами.

4. Робота з підручником.

• Ознайомлення з теоретичним матеріалом, ст. 176-177.

• Виконання вправи 395 (усно).

5. “Хто більше?” (Слова-основи).

— Запишіть слова, що мають основу, яка складається лише з кореня і нульового закінчення. Наприклад: лід, сніг, тінь.

VI. Систематизація і узагальнення знань.

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Складіть діалог з товаришем на тему “Значущі частини слова та їх роль у висловлюваннях людей”.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити