Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 106. Основа слова і закінчення

Мета: повторити і поглибити знання учнів про основу як частину слова, що виражає лексичне значення, і закінчення, яке служить для зв’язку слів у реченні та вказує на граматичне значення; сприяти зміцненню навичок їх виділення; формувати вміння знаходити основу слова і закінчення, визначати їх роль у словах; розвивати творчі вміння, виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

1. Бесіда.

— Які значущі частини слова вам відомі?

— З чого може складатися слово?

— Які значущі частини слова входять в основу? Наведіть приклади.

2. Робота з текстом.

— Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок; визначте основну думку і стиль мовлення.

— У виділених словах визначте основу і закінчення.

Пригріва весняне сонце. В рівчаках біжать струмки.

Метушаться за віконцем клопітливі ластівки.

Вже розтанув сніг останній. Тепло. Весело. Весна!

Яся встане вранці-рано та відразу — до вікна:

— Чом це, мамо, пташенята до вікна летять щомить?

Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть?

Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять!

Я дивитимусь, руками я не буду їх займать! (Н. Забіла)

IV. Виконання системи завдань.

1. Розподільний диктант.

— Розподіліть слова у 2 стовпчики: а) з нульовим закінченням, б) без закінчення.

— Виконайте фонетичний розбір слова свято.

Квітень, гарно, свято (прислівник), день, вдень, радість, листок, донизу, характер, смачно, корисно, рік.

2. Реконструювання речень задля створення зв’язного висловлювання.

— Із деформованих речень складіть текст (слова подано у початковій формі).

— Знайдіть у тексті спільнокореневі слова.

Весна, ми, піти, до, ліс. Зійти, сонце, подихнути, легенько, вітерець, і, всі, дерево, в, ліс, заспівати. Кожний, співати, свій, пісня. Береза, співати, ніжний, пісня. Слухати, ця, пісня, хотіти, підійти, до, білокора, красуня, й, обняти, вона. Дуб, співати, мужня, пісня. Ми, слухати, пісня, бути, хотіти, сильний, відважний.

3. Робота з текстом.

— Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок; позначте у виділених словах основу й закінчення; визначте граматичні ознаки слова; виконайте синтаксичний розбір останнього речення.

Того року була рання весна. У середині квітня зацвіли сади. Настав травень. Маленька дівчинка Оля пішла одного ясного весняного ранку в сад і побачила велику червону квітку троянду. Вона побігла до мами і радісно сказала:

— Мамо, червона троянда зацвіла!

Мама прийшла в сад, поглянула на червоні квітки, усміхнулася. (За В. Сухомлинським)

4. Словниковий диктант.

— До поданих слів доберіть спільнокореневі та запишіть їх. Клас, школа, місто, сила.

V. Систематизація і узагальнення знань.

• Бесіда.

— Як знайти закінчення й основу у слові?

— Чи всі слова мають закінчення? Наведіть приклади.

— Чи можна визначити лексичне значення слова за його закінченням?

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Запишіть словниковий диктант: 3-4 іменники, прикметники, прислівники, дієслова. Визначте значущі частини слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити