Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 114. РЗМ № 22. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Мета: удосконалити вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу; інтелектуальні вміння ділити текст на смислові частини, зіставляти план і первинне висловлювання; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру з урахуванням типологічної і стильової характеристики, сприймати текст, розуміти його, письмово докладно відтворювати почуте.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення п’ятикласників з темою, метою й завданнями уроку.

III. Робота з текстом переказу.

1. Вступна бесіда з метою актуалізації опорних знань п’ятикласників.

• Робота з опорною таблицею.

— Пригадайте, які існують способи структури тексту типу роздуму.

Індукція (умовивід, при якому на підставі знання про окреме роблять висновок про загальне)

Головна думка

Висувають тези, факти.

Наводять приклади.

Спостереження.

Аргументують життєвим досвідом.

Пропонують думки авторитетних осіб.

Висновки

Наводять приклади.

Аргументують життєвим досвідом.

Висувають тези, факти.

Спостереження.

Пропонують думки авторитетних осіб.

Висновки

Головна думка

Дедукція (метод дослідження, за яким окреме пізнають на основі знання загального)

2. Читання тексту вчителем "Кінь утік” В. Сухомлинського (вправа 541).

Кінь утік

Це було в четвертому класі. Всі схилились над зошитами. Учитель дав задачі для самостійного розв’язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв’язувати задачу, як раптом на парту впала записка.

“Це знову, мабуть, від Петрика, — подумав Віталик. — Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?”

— Іване Петровичу, — сказав Віталик, — мені хтось записку кинув... Хіба ж можна на уроці записки писати?

— Записки на уроці писати не можна, — сказав Іван Петрович. — Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві — недобре, Віталику. Записка — це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі та твоєму товаришеві. А ти розголошуєш цю таємницю. Візьми записку, заховай, на перерві прочитаєш...

Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно.

У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову, дивився на Віталика, і в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення.

Віталик розгорнув записку і прочитав: “Віталику,— писав Петрик,— я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі”.

На перерві Віталик підійшов до Петрика.

— Давай коня, — сказав Віталик.

— Утік кінь...— тихо відповів Петрик.

3. Бесіда.

— Визначте тему і основну думку тексту.

— Доведіть, що прослуханий текст є розповіддю з елементами роздуму. Визначте тезу цього роздуму й аргументи.

4. Складання плану.

План

1. Це було в четвертому класі.

2. Записка від Петрика.

3. Записка — це таємниця.

4. Подив і обурення однокласників.

5. Утік кінь.

5. Докладний переказ тексту учнями (усно).

V. Оцінювання учнів.

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Повторіть розділ “Будова слова. Орфографія”.

— Виконайте вправу 460.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити