Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 115. Вимова і написання префіксів з-, (зі-), с-, роз-, без-

Мета: повторити і поглибити знання учнів про префікси, сприяти зміцненню навичок їх виділення; формувати загально-пізнавальні вміння виділяти префікси з-, (зі-), с-, роз-, без-, визначати їх роль у словах; розвивати творчі вміння використання цих префіксів для створення нових слів; за допомогою дидактичного матеріалу виховувати повагу до старших.

Обладнання: орфографічний словник, таблиця “Сховане правило”.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів.

1. Спостереження над мовним матеріалом.

— Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення.

До батька по розум

Повага до старших, до батьків вважалась у народі рисою, притаманною кожній порядній, вихованій людині. Навчаючи дітей поважати старших, розповідали їм різні повчальні історії, казки. Наводимо одну з найпоширеніших.

Колись старих людей, які вже нічого робить не могли, спускали на лубках у провалля: щоб дарма хліба не їди. А один чоловік дуже любив свого батька і, не виконавши жорстокого закону, заховав його в хліві та годував таємно. Через деякий час трапився недорід: нічим людям сіяти. Старий побачив, що син чогось журиться, розпитав про все і порадив зняти снопи зі стріхи, ще раз обмолотити і засіяти. Так син і вчинив. Зійшов у нього хліб найкраще, і найбільша нива була засіяна. Всі люди допитуються, як до такого додумався. Він спочатку мовчав, а тоді розповів, що батько так навчив. (Г. Бондаренко)

— Випишіть із тексту слова з префіксами. Поясніть їх правопис.

— До виділеного слова доберіть синоніми.

2. Коментар учителя.

Написання і вимова префіксів з-, (зі-), с-, роз-, без-.

Спитати

зрозуміти

розітерти

сказати

з’єднати

розігнати

схилити

зім’яти

розтоптати

стоптати

зігнути

розкрутити

сфотографувати

зірвати

безхмарний

III. Виконання практичних завдань творчого характеру.

1. “Хто швидше?”

— Із поданих пар слів випишіть ті, що мають префікси.

Співавтор, співати; надбати, надбити; опиратися, операція; наділяти, надія; співучасть, співучий.

2. “Сховане правило”.

— Впишіть у клітинки слова по горизонталі відповідно до визначень.

— У виділеній вертикальній колонці прочитайте початкові приголосні кореня, перед якими пишеться префікс с-.

1. Зробити копію з чогось, точно відтворити щось (скопіювати).

2. Надати певного напрямку чомусь (спрямувати).

3. Викликати почуття стурбованості (стурбувати).

4. Надати певної форми чомусь (сформувати).

5. Викликати почуття занепокоєння, хвилювання (схвилювати).

3. Моделювання нових слів.

— За допомогою префіксів з-, (зі-), с-, роз-, (розі-) утворіть від поданих нові слова. Перевірте правильність написання за орфографічним словником.

Шити, чистити, ходити, гнути, топтати, колоти, плутати, єднатися, рвати, пекти, пустити, слати, жарити, звати, горнути, гнати, точити, крутити.

4. Відгадайте загадки. У словах-відгадках визначте значущі частини слова.

Мене б’ють, товчуть,

Ріжуть, перевертають,

Я все терплю і всім добром плачу. (Земля)

В теплий дощик народився,

Парасолькою накрився. (Гриб)

Не кущ, а з листочками,

Не сорочка, а зшита,

Не людина, а навчає. (Книжка)

Маленька пташка на дереві живе,

Без вікон, без дверей собі хатку плете. (Шовкопряд)

IV. Систематизація і узагальнення знань.

— Для чого необхідні знання про вживання префіксів?

— Як правильно визначити префікс?

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

— Складіть висловлювання про вживання префіксів роз-, без-, з-, с-.

— Запишіть словниковий диктант (15 слів із префіксами). Поясніть орфограми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити