Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 116. Контрольна робота № 10 (тестові завдання). Будова слова. Орфографія

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з розділу “Будова слова. Орфографія”; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовної теорії.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

III. Підготовча робота.

• Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання завдань.

IV. Виконання завдань.

І рівень

1. Лексичне значення слова містить:

A. основа слова;

Б. закінчення;

B. префікс;

Г. суфікс.

2. Граматичне значення слова містить:

A. основа слова;

Б. закінчення слова або закінчення і прийменник;

B. корінь слова;

Г. префікс і суфікс.

3. Корінь слова — це:

A. змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

Б. частина слова без закінчення;

B. головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

Г. значуща частина слова, що служить для творення слів з новим лексичним значенням або новим відтінком у значенні.

4. Позначте рядок, у якому всі слова — спільнокореневі:

A. носити, принести, безносий, занесений;

Б. водити, приводити, вода, заводний;

B. вкусити, куснути, прикушений, прикус;

Г. в’язкий, прив’язнути, без’язикий, в’язати.

5. Слова радість — радісний — це:

A. різні форми одного слова;

Б. спільнокореневі слова;

B. синоніми;

Г. омоніми.

6. Позначте рядок, у якому подано спільнокореневі антоніми:

A. чужина — батьківщина;

Б. честь — безчестя;

B. юність — старість;

Г. чистосердечність — лицемірство.

7. Позначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення:

A. голуб, радість, збори, восьмий;

Б. день, воля, зріст, вождь;

B. гараж, журі, дощовий, гамір;

Г. лист, звіт, джміль, кисіль.

8. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення:

A. поні, швидко, учора, блиск;

Б. таксі, щиро, здавна, колібрі;

B. шоу, вар’єте, бокс, відважно;

Г. леді, міксер, парі, пепсі.

9. У словах читати, співати значуща частина -ти — це:

А закінчення;

Б. суфікс;

В. частина кореня;

Г. корінь.

10. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-:

A. ..повістити, ..ходи, ..печений, ..плетений;

Б. ..попелити, ..чіпляти, ..погад, ..топтаний;

B. ..причинити, ..піткнутися, ..сувати, ..казати;

Г. ..пробувати, ..тислий, ..сідатися, ..чорніти.

11. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:

A. пр..чепурити, пр..гарний, пр..кислий;

Б. пр..милий, пр..старий, пр..старкуватий;

B. пр..чіткий, пр..мудрий, пр..міцно;

Г. пр..глосно, пр..сміливий, приміський.

12. Префікс при- надає словам значення:

A. збільшеної ознаки;

Б. наближення або приєднання;

B. пестливості або зменшеності;

Г. збільшеності або згрубілості.

II рівень

1. Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму “Літери з-с у префіксі з-(с-)”.

..кинути ярмо; ..давати в архів; ..хрестити мечі; язика ..ламаєш; ..палити мости; ..рівняти із землею; ..садити з хмар на землю; як гора з плечей ..сунулася; ..клеїти кислу міну.

2. Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму “Літери е-и у префіксах пре-, при-”.

Пр..летіли зяблики, пр..несли по яблуку (О. Пархоменко). От пр..довгий хвіст у лиса! Видно хвіст аж понад лісом (Є. Гуцало). У пр..смерку літають ластівки (Д. Павличко). А пр..томлений день пр..мостився спочить (Ф. Руденко). Мріє млин, немов пр..колотий метелик (М. Драй-Хмара).

3. Подані слова розібрати за будовою.

Присолити, вітрище, мудрецем, гостювали, кіно, приколотий, вгору, беззвучний, молодість, несказанний.

V. Організований збір зошитів для тематичного оцінювання.

VI. Відповіді на запитання, що виникли в учнів під час виконання завдань.

VII. Домашнє завдання.

— Випишіть із художнього твору 10 слів, що належать до різних частин мови, розберіть їх за будовою. Поясніть орфограми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити