Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ У КІНЦІ РОКУ

УРОК 117. Синтаксис і пунктуація

Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні знання учнів про основні відомості з розділу “Синтаксис і пунктуація”, удосконалити вміння й навички учнів розставляти розділові знаки у реченнях, здійснювати синтаксичний розбір речення; розвивати увагу, уяву, логічне й образне мислення.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок повторення з елементами узагальнення і систематизації.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Узагальнення і систематизація здобутих знань у процесі практичної роботи.

1. Бліц-опитування.

— Що вивчає синтаксис? пунктуація?

— У чому полягає відмінність між словосполученням і реченням?

— Що таке речення? Що становить граматичну основу речення?

— Назвіть головні члени речення, другорядні.

— Які є речення за метою висловлювання? за емоційним забарвленням?

— Які розділові знаки ставлять у кінці речення? Від чого залежить вибір знаків?

— Чим може бути ускладнене просте речення? Наведіть приклади.

2. Творче моделювання.

— Складіть словосполучення, даючи відповіді на запитання. Позначте головне та залежне слово в кожному словосполученні.

Вибачити (кому?), сміятися (з кого?), піклуватися (про кого?), подякувати (кому?), підготуватися (до чого?), ставитися (до кого?).

3. Мовна гра “Коректор”.

— Знайдіть помилки у словосполученнях і запишіть їх правильно.

Багато святів, випікання паляниців, м’яко ступати, біла від сніга, пам’ять тисячоліттів, зошит по літературі, іти до дому, відбувається на весні.

4. Творче спостереження над мовним матеріалом.

— Прочитайте групи слів. Назвіть групу слів, словосполучень і речень.

— У якому рядку слова об’єднані граматично і передають певне повідомлення?

Розуміємо, слово, завдяки, література, писемність, пісня, людина.

Велике почуття, краса слова, сонячний промінь, весняний струмок, джерело культури.

За допомогою мови творяться великі діла на землі.

5. Вправа-трансформація.

— Перебудуйте розповідні речення так, щоб вони стали: а) спонукальними; б) питальними.

Стежка до хати заросла. Зрання на сході розлилась жовта мла. Конвалія росте здебільшого в лісах.

6. Вправи-реконструкції.

— Складіть речення з різними видами присудків, щоб підметами виступали слова: а) місто; б) історія; в) книга.

— Складіть речення, у яких між підметом і присудком ставиться тире. Використайте подані граматичні основи.

Т.Г. Шевченко — письменник; “Кобзар” — книга; книга — джерело знань.

— Якщо можливо, поєднайте їх за змістом.

7. Пошукова творча робота.

— Побудуйте речення за поданими схемами, використовуючи слова мова, слово.

— Виконайте синтаксичний розбір речення ( на вибір).

8. Вправа-редагування.

— Вживаючи подані прості речення, складіть всі можливі варіанти складних речень.

Київ — одне з найкрасивіших міст Європи. Найвитонченіша його краса — Софіївський собор.

Українською Сафо називають Марусю Чурай. Її вважають автором багатьох народних пісень.

9. Робота з підручником.

• Письмове виконання вправ 443, 445.

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

— Напишіть твір-мініатюру на тему “Мій рідний край”, використовуючи різні види речень за метою висловлювання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити