Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ У КІНЦІ РОКУ

УРОК 118. Синтаксис і пунктуація

Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні знання учнів про однорідні члени речення та розділові знаки при них; удосконалити вміння й навички учнів розставляти розділові знаки у складних реченнях та реченнях з прямою мовою, діалогом; з’ясовувати рівень сформованості знань щодо вказаних тем, закріплювати навички застосування здобутих теоретичних знань на практиці; розвивати логічне мислення, культуру мовлення.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок повторення з елементами узагальнення і систематизації.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Узагальнення і систематизація здобутих знань у процесі практичної роботи.

1. Вправа-реконструкція.

— Побудуйте різні види речень за метою висловлювання. Якщо можливо, поєднайте їх за змістом.

а) фольклор;

б) народна казка;

в) прислів’я та приказки.

2. Творче моделювання.

— Перебудуйте двоскладні речення на односкладні, підкресліть граматичну основу.

Я люблю і шаную матір і батька своїх. Я хочу стати гідним нащадком Матері-Землі. Люди орали чорну ниву долом і горою, засівали ясною волею. І ми вклоняємось мудрим кобзарям.

3. Творче конструювання (робота в групах).

— Складіть речення з поданих слів, підкресліть в них члени речення.

Мовою, є, державною, Україні, українська, в.

Живе, історія, в, мові, нашій.

Можна, красу, створити, душі, словом.

Україна, наших, земля, це, батьків.

— Поширте подані речення, ввівши другорядні члени речення.

Мова — скарб. Людина вивчає і шанує мову. Пісня стала гімном.

— Складіть речення за поданими схемами.

— Доповніть речення однорідними членами, підкресліть члени речення.

До жанрів усної народної творчості належать ... . ... — мої улюблені герої народних казок. Персонажів легенд та переказів завжди змальовано ... . З прочитаних творів мені сподобались такі: ... .

4. Творче спостереження над мовним матеріалом.

— Перебудуйте речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою.

“От і принесли нам лебеді на крилах життя”, — говорить до неба і до землі мій дід Дем’ян (М. Стельмах). “Не жалій часу на читання!” — радив переписувач літописів Іван Томашевський. “Чого зажурився мій любий козак?” — питає дівчина вродлива (Леся Українка).

5. Самостійна робота.

• Введіть у подане речення Батьківщину часто порівнюють з матір’ю (В. Бичко).

а) однорідні члени;

б) вставне слово;

в) звертання.

• Розставте розділові знаки в утворених реченнях.

• Складіть речення з поданих слів, підкресліть в них члени речення.

Мовою, є, державною, Україні, українська, в.

Живе, історія, в, мові, нашій.

Можна, красу, створити, душі, словом.

Україна, наших, земля, це, батьків.

• Складіть речення за схемами.

• Складіть речення за схемами:

А: “П?”

“П!” - а.

“П, - а, - п”.

А: “П”.

• Складіть і запишіть діалог на тему “Мій улюблений вид спорту” за поданою схемою.

— П, — а.

— П?

— П.

— П, — а.

— П! - а.

6. Робота з підручником. Письмове виконання вправи 442 (I, II).

V. Підсумок уроку.

• Бесіда.

— Які члени речення називають однорідними?

— Які розділові знаки ставлять при однорідних членах речення?

— Що називається звертанням?

— Які слова називають вставними?

— Які розділові знаки ставлять при однорідних членах речення? при звертанні? при вставних словах?

VI. Домашнє завдання.

— Виконайте вправу 447 (I, II).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити