Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 16. Головне та залежне слово у словосполученні. Тренувальні вправи

Мета: формувати вміння утворювати словосполучення та виділяти їх із речень; провести роботу, спрямовану на попередження типових помилок у побудові словосполучень; формувати вміння працювати з підручником, навички аналізу мовних явищ; розвивати логічне мислення, мовлення, увагу, пам’ять.

Тип уроку: урок узагальнення вивченого.

Обладнання: підручник, проектор.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Повторення вивченого, перевірка домашнього завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Тренувальні вправи на осмислення знань, формування умінь і навичок.

1. Робота біля дошки.

— Запишіть слова та словосполучення. У кожному словосполученні визначте головне та залежне слово. Встановіть змістовий зв’язок між ними, поставивши запитання від головного слова до залежного. Поясніть, як здійснюється граматичний зв’язок між словами у словосполученні.

Урожай — багатий урожай.

Бібліотека — шкільна бібліотека.

Перший — перший у навчанні.

Працювали — працювали на фермі.

Збирають — збирають яблука.

2. Бесіда.

— Що точніше називає предмет, дію або ознаку — слово чи словосполучення?

— Чи рівноправні у словосполученні слова?

— Як визначити головне та залежне слово?

3. Вибірковий диктант.

— Прочитайте. З поданих речень випишіть 4—5 словосполучень. Визначте в них головне й залежне слово. Чому головні члени речення не утворюють словосполучення?

Веселе сонечко ховалось у веселих хмарах (Т. Шевченко). Сміялись небеса блакитні колись маленькому мені (Д. Білоус). Пропливають зорі України над моїм розчиненим вікном (В. Сосюра). Зірок достиглих розсипи небесні сіяють над оселями в селі (Д. Білоус). Гаснуть вогні у місті, ніби в безодню моря падають зорі янтарні (М. Рильський).

4. В права-конструювання.

— Прочитайте загадки, відгадайте їх.

— Із цих речень випишіть кілька словосполучень, у кожному з них визначте головне та залежне слово.

— З’ясуйте, як у кожному з виписаних словосполучень здійснюється граматичний зв’язок між словами.

— Визначте, якими частинами мови виражене кожне зі словосполучень.

Червоний гість дерево їсть. Увечері вмирає, а зранку оживає. Ой за полем, за горами золота нагайка в’ється. Кольорове коромисло через річку повисло. Чорна корова, золоте теля.

(Відгадки. Вогонь. День. Блискавка. Веселка. Місяць на небі.)

5. Вправа-моделювання.

— Записані на дошці (або спроектовані на дошку) словосполучення запишіть у такій послідовності:

1) словосполучення прикметника з іменником;

2) словосполучення з двох іменників;

3) словосполучення дієслова з іменником;

4) словосполучення дієслова з прислівником.

Золота осінь; розповісти казку; осіннє сонце; висловити вдячність; говорити щиро; краєчок неба; уривок пісні; гарна мелодія; подивитися вдячно; промені зорі; розпочати розмову; заспівати тихо.

6. Вправа-спостереження над мовним матеріалом.

— Прочитайте. Визначте, який із двох варіантів правильний. Правильні варіанти запишіть, визначте в кожному головне та залежне слово.

Приймати участь — брати участь.

Відкрити двері — відчинити двері.

Розплющити очі — відкрити очі.

Подякувати вчителеві — подякувати вчителя.

7. Робота з підручником. Виконання вправи 67.

8. Прочитайте. Випишіть із речень два-три словосполучення. Виконайте їхній синтаксичний розбір за схемою, поданою на с. 36 підручника.

А сонце рушниками з-за кучерявих стелиться хмарин (М. Стельмах). Золоті стерні висріблилися тонким павутинням (О. Оровецький). Інколи пейзажем ми про людину найточніше скажем... (М. Рильський).

V. Підсумок уроку.

• Бесіда.

— Що вивчає синтаксис?

— Для чого вживають словосполучення?

— З яких частин (слів) складається словосполучення?

— Як залежне слово пов’язується з головним?

— Як встановлюється між ними змістовий зв’язок?

— Як здійснюється граматичний зв’язок?

— Чому не становлять словосполучень слова, що з’єднуються сполучниками і в реченні виступають у ролі однорідних членів?

— Чому не становлять словосполучення підмет і присудок?

— Чому не є словосполученнями поєднання іменників або займенників із прийменниками?

VI. Домашнє завдання.

— Прочитайте § 8.

— Виконайте вправу 69.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити