Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 17. Лексичні та фразеологічні словосполучення (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично)

Мета: поглибити знання учнів про будову простих і складних словосполучень, формувати поняття “лексичне і фразеологічне словосполучення”; навчити відрізняти фразеологічні словосполучення від лексичних, знаходити і виправляти граматичні помилки у зв’язному висловлюванні, робити синтаксичний розбір словосполучень; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати і порівнювати будову словосполучень, моделювати словосполучення лексичні та фразеологічні; виховувати любов до природи, бережливе ставлення до неї за допомогою дидактичного матеріалу.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок на основі набутих знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Лексико-орфоепічна робота.

— Випишіть із тексту словосполучення: прикметник + іменник; дієслово + іменник з прийменником.

Листя без дерева не може жити. Зірвавшись з гілля, воно пливе у повітрі перший і останній раз.

Не обминайте, люди, осінньої журливої краси падолисту. Йдіть до лісу, в парк, станьте під кронами дерев, подивіться на тихе згасання пожовклого листу. (За І. Цюпою)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Тренувальні вправи на осмислення знань, формування умінь і навичок.

1. Робота в парах.

— Виконайте синонімічну заміну словосполучень “іменник + іменник” на словосполучення “прикметник + іменник”, охарактеризуйте засоби граматичного зв’язку у них.

Тінь ночі, потоки гір, зорі в небі, річка в лісі, звуки лісу, спогади про дитинство, співи птахів, ключ журавлів.

2. Робота з підручником. Виконання прави 64.

3. Вправа на закріплення.

— Утворіть ряди словосполучень з поданими опорними словами таким чином, щоб у кожному були синтаксичні та фразеологічні словосполучення. З двома із них складіть речення.

Зразок:

Дати, ламати, виливати, важкий, гнути, годувати, сльози, наламати.

Довідка: душу, сигнал, кирпу, обіцянками, дров, голову, на підйом, крокодилові.

4. Розподільний диктант.

— Подані словосполучення розподіліть на 2 групи: лексичні та фразеологічні.

Бабине літо, тепле літо; у повний голос, жіночий голос; осінній день, як один день; морська хвиля, морський вовк; заростати бур’яном, заростати брудом.

5. Навчальне редагування.

— Відредагуйте речення; випишіть складні словосполучення; виконайте синтаксичний розбір 4-х словосполучень.

На шкільному святі музиканти грали в народні інструменти. Моя думка до спортивних змагань між двома командами школи позитивна. Вісьмома роками батьки віддали мене до спортивної секції по баскетболу.

6. Творче завдання.

— За поданими схемами складіть словосполучення.

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

— Випишіть із художньої літератури невеликий опис осіннього лісу чи розповідь про нього.

— Виділіть із цього тексту 5 словосполучень, виконайте їх синтаксичний розбір.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити