Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 19. РЗМ № 3. Текст, його основні ознаки

Мета: ознайомити учнів з основними ознаками тексту; навчити відрізняти зв’язний текст від речення або набору речень; розвивати творчі вміння працювати з текстом, добирати заголовок, аргументувати свій вибір; формувати вміння складати тексти різних видів; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу сприяти підвищенню мовної і мовленнєвої культури учнів.

Обладнання: таблиця “Істотні ознаки тексту”.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Установчо-мотиваційний етап.

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Актуалізація опорних знань.

— Пригадайте:

Що таке текст?

Чим відрізняється текст від окремих речень?

Які складові частини тексту?

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з підручником.

• Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 211-212).

• Робота з таблицею “Істотні ознаки тексту” (с. 211).

2. Моделювання-реконструювання.

— Розташуйте речення так, щоб вийшов зв’язний текст.

Одні дослідники пов’язували її зі словами край, у (біля) краю, інші — з іменниками край, країна у значенні “рідний край, своя країна, рідна земля; земля, населена своїм народом.” Походження назви Україна привертало увагу вчених, але однозначного пояснення й досі немає. Найпереконливішою слід вважати версію, яка пов’язує назву Україна зі словами край, країна, хоч зв’язок цей не прямий, а значно складніший. Ще один погляд, за яким назва Україна нібито походить від дієслова украяти (відрізати), тобто первісне значення цієї назви — “шматок землі, скраяний (відрізаний) від цілого, який згодом став цілим (окремою країною)”. (За Г. Півтораком)

— Виділіть смислові частини у тексті.

— Що нового ви дізналися з цього тексту?

— Доповніть розповідь про походження України власними висловлюваннями.

3. Робота з підручником. Виконання вправи 484.

• Робота з текстом “Діоклетіанова капуста”.

— Доповніть (усно) таблицю до тексту (с. 213).

4. Ознайомлення з пам’яткою “Як скласти простий план тексту” (с. 213).

VI. Систематизація і узагальнення знань.

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Складіть діалог з однокласником про текст, структуру та основні ознаки тексту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити