Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

УРОК 1. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова - державна мова України

Мета: розкрити значення мови як найважливішого засобу людського спілкування, пізнання і впливу, її роль у людському житті; розвивати усне і письмове мовлення; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: підручник, Конституція України, опорна схема. Тип уроку: урок засвоєння набутих знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів.

• Бесіда.

— Яку роль виконує мова у нашому житті?

— Які функції мови?

— Чи пов’язані мова і мислення?

— Чи є тотожними поняття “мова” і “мислення”?

II. Мотивація навчальної діяльності школярів.

1. Вступне слово вчителя.

Українське слово. Ти частка тих, що вже давно померли, їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як Говерла, багате і дзвінке, як Україна. Закоханим — ти лагідна, як мати, а недругам — як постріл із гармати. Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не міліють у народі (Д. Луценко).

2. Бесіда.

— Прокоментуйте слова Д. Луценка. Як ви їх розумієте?

— Яке значення має рідна мова у вашому житті?

III. Оголошення теми, мети уроку.

IV. Опрацювання нового матеріалу.

1. Розповідь учителя.

Мова — найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона безпосередньо пов’язана з мисленням. За допомогою мислення люди пізнають світ, об’єктивні закони природи і суспільства. Пізнавальна діяльність людини, її мислення можливі лише на базі мовного матеріалу, слів, речень. Тільки завдяки мові все здобуте попередніми поколіннями не гине марно, а служить фундаментом для подальшого розвитку людства.

Літературна мова — це мова державних, громадських, політичних установ, організацій, навчальних закладів, науки, художньої літератури, ділового спілкування, театру, кіно, преси, телебачення.

В Україні державною є українська мова (cm. 10 Конституції України).

2. Колективне опрацювання опорної схеми.

— Розгляньте схему, зробіть висновок про засоби, що роблять українську мову виразною, багатою, красивою. Які б ще аргументи ви додали на підтвердження цієї тези?

Що робить українську мову виразною, багатою, красивою?

3. Виконання практичних завдань.

• Вибірково-розподільний диктант.

— Згрупуйте подані слова-епітети за тематичними блоками, що стосуються слова “мова”.

а) Про правильну мову;

б) про грубу, збіднілу мову;

в) про багату, гарну мову.

Барвиста, бездоганна, безграмотна, зрозуміла, відшліфована, розкішна, убога, засмічена, неповторна, незвичайна, зразкова, кострубата, точна, живописна, колоритна, чародійна.

• Творче конструювання.

— Доповніть синонімічний ряд прикметників, що виражають красу і багатство української мови. Із двома прикметниками складіть речення.

Мова — барвінкова, калинова, солов’їна...

— Запишіть висловлювання про мову. Дайте відповідь на запитання: що таке мова? яка роль мови у суспільстві?

Мова — коштовний скарб народу (І. Франко). Мова — це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її (О. Гончар). Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, розвиваймо її (М. Рильський). Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово, — це людина без роду й племені (В. Сухомлинський). Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має (С. Воробкевич).

• Ігрове дослідження-моделювання.

— Знайдіть продовження народних висловів, поясніть їхнє значення.

1. Розум дає мові точність, ...

... є рідна мова.

2. Цементом нації...

... а душа — красу.

3. Рідна мова та, ...

... якою говорили предки.

4. Із двох однаково розумних той спритніший, ...

... хто вживає рідне слово.

• Робота з підручником. Письмове виконання вправи 2.

V. Підсумок уроку.

1. Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

— Закінчіть речення “Рідна мова для мене є ...”

2. Оцінювання і само оцінювання.

VI. Домашнє завдання.

— Доберіть і запишіть 5—6 прислів’їв про мову, вивчіть їх напам’ять.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити