Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 20. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повторення)

Мета: повторити і узагальнити поняття про види речень за метою висловлювання, про окличні речення; розвивати організаційні вміння спостерігати над мовним матеріалом; формувати вміння розпізнавати види речень за метою висловлювання, правильно інтонувати окличні речення; розвивати творчі вміння побудови речень; формувати почуття відповідальності за збереження природи.

Обладнання: підручник, тестові завдання.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

Виконання тестових завдань.

1. Знайдіть речення з двома головними членами.

A. Терикони мої, терикони, піраміди донецьких степів (В. Сосюра).

Б. Завершуй задуми і справи, не залишай на кращі дні (В. Сингаївський).

B. Недавно в селищі лісорубів відбулося свято (В. Якуб’як).

2. Знайдіть речення з одним головним членом — підметом.

A. Раптом повіяло прохолодою (В. Бичко).

Б. І вітер ласкавий, і довгії трави, і в квіти обарвлений день (В. Сосюра).

B. Добре мати на світі хорошого друга (М. Рильський).

3. Знайдіть речення з одним головним членом — присудком.

A. Мені знов захотілося покуштувати ягідок (В. Бичко).

Б. Пороги, вежі, мури, брами (В. Сосюра).

B. Багнетів гострий блиск (В. Сосюра).

4. Знайдіть непоширене речення.

A. Дощ накрапає (О. Донець).

Б. Вже полетіли у вирій пташки (О. Донець).

B. Бродять тумани біля річки (О. Донець).

5. Знайдіть поширене речення.

A. Пливуть хмари (О. Донець).

Б. Ожили степи широкі (О. Донець).

B. Глибшає далеч (О. Донець).

6. Продовжіть речення “За характером вираження граматичної основи речення поділяються на...”.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Повторення вивченого в початкових класах.

1. Творче спостереження над мовним матеріалом.

— Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Визначте тему, основну думку тексту.

Злетів Жайворонок у небо. Попробував співати, а пісня вийшла поганенька. Полетів він до сонця і просить:

— Сонечко, золотеє Сонечко, навчи мене гарної пісні.

— Бери цей золотий клубочок і тягни до землі, — каже Сонечко. Узяв Жайворонок золотий клубочок і полетів до Землі. Потяглася за ним тонка-тонесенька золота ниточка. Зазвучала чудова пісня.

З того часу рано-ранесенько Жайворонок підлітає до Сонечка, і воно дає йому клубочок золота. Тягне золоту ниточку Жайворонок над полями — і чують люди чарівну пісню. Співає блакитне небо, співає золота пшениця, співає цілий світ. Як гарно! (В. Сухомлинський)

— Поясніть правопис слів Сонечко, Жайворонок.

— Складіть речення, у якому ці слова писалися б з маленької літери.

— Пригадайте, на які види поділяються речення за метою висловлювання.

— Які розділові знаки ставлять наприкінці таких речень?

2. Робота з підручником (теоретичний матеріал, ст. 41).

V. Виконання усних і письмових вправ творчого характеру на основі повторення.

1. Вправа-пояснення.

— Запишіть речення, в кінці поставте потрібний розділовий знак. Визначте вид речення за метою висловлювання.

Корінь життя Де ж він росте Де цвіте і коли У чому Що давав корінь щасливцям, що знаходили, що вживали його Для чого дарували його батьки своїм дочкам при шлюбі (О. Довженко)

2. Вправа-конструювання.

— Переробіть подані розповідні речення так, щоб вони були питальними, потім — спонукальними. Поясніть розділові знаки в кінці речень.

Ми вивчаємо історію рідного краю. У лісі день був холодний і хмарний. Сонце сходило на небі високо.

3. Вправа-дослідження.

— Запишіть речення, визначте їх вид за метою висловлювання. Виділіть граматичну основу цих речень.

Беріть, діти, кошик і гайда в ліс. Тільки приглядайтеся пильно. Знаєте, які гриби хитруни? З кожним грибником у піжмурки граються. Красноголовці з осиками приятелюють. Попід ліщиною ніби кріт купки нагорнув. Розгрібайте обережно. Там грузді причаїлися. А он біля пеньків хороводи водять опеньки. Учіться шукати тільки хороші гриби! (Г. Демченко)

4. Графічний диктант.

— Зобразіть графічно види поданих речень.

Умовні позначки:

розповідне неокл.— Р.

розповідне окл. — Р!

питальне неокл. — П?

питальне окл. - П?!

спонукальне неокл. — С.

спонук. окл. — С!

Яка ж ти гарна й пишна, земле наша! Посадим, друзі, в школі сад?! Ти знаєш, як пахне материнка? А у тім просторім світі добра научайтесь, рідної своєї мови й пісні не цурайтесь! (О. Грицай). Як далека, як простора наша Україна — в ній мені всі серцю рідні, всі — одна родина (У. Кравченко). Пам’ятайте свій родовід! Чи готовий ти відповідати за свої вчинки?

5. Робота з підручником. Виконання вправи 80.

VI. Підсумок уроку.

Відзначення досягнень. Аналіз здібностей учнів.

VII. Домашнє завдання.

— Складіть зв’язне висловлювання на тему "Краса лісу в мою улюблену пору року”, використовуючи різні за інтонацією види речень.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити