Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 26. Другорядні члени речення. Обставини

Мета: формувати в учнів уміння розрізняти головні й другорядні члени речення; визначити, з яким словом у реченні вони пов’язані, ставити до них запитання; дати поняття про обставину, формувати вміння розпізнавати її у реченні; розвивати увагу, логічне мислення.

Обладнання: підручник, таблиця “Другорядні члени речення”.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

• Бесіда.

— Назвіть другорядні члени речення.

— На які питання відповідають додатки?

— Який член речення називається означенням?

— Від яких слів у реченнях залежать означення?

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

• Робота з підручником. Виконання вправи 101 (усно).

• Опрацювання таблиці “Другорядні члени речення”.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

• Робота біля дошки.

— Запишіть речення. Визначте і підкресліть у них головні члени речення, а також обставини.

Пливе хмарина вранці (А. Малишко). Дивилось мовчки море. (М. Доленго). Зорі висипали на небо (І. Нечуй-Левицький). Угору стиха завертає путь (М. Доленго). Тут берег вигнувся в підкову (Л. Тендюк).

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Диктант із коментуванням.

— Підкресліть в реченнях головні та другорядні члени речення.

Зерно нап’ється сонця в полі (В. Сосюра). Ще прохолодно пахне м’ята. Я знаю землю і ціну людської праці (І. Сенченко). Кожен раз вслухаюсь знову й знову в щире щебетання солов’їв (М. Гурець).

2. Вибірковий диктант.

— У поданих прислів’ях знайдіть обставини, поставте до них питання. Вкажіть, з яким словом у словосполученні пов’язується обставина.

У листопаді зима з осінню бореться. У січні росте трава — влітку болить ґазду голова. Де ластівка не літає, а на весну додому прилітає. Розумний йде вперед і оглядається назад.

3. Творче конструювання.

— Із поданих групами слів складіть речення за схемами (підмети подано у дужках). У складених реченнях визначте обставини.

Яблуня, стрілою, ластівка (підмет), шугнути, з-за, меткий. Литися, у, золотом, пшениця (підмет), степ, хвилястий. Шурхотіти, серед, лани (підмет), ніч, збіжжя, безкраї, тихий, достиглий. Берег, хвилечка (підмет), плескіт, з, ринути, на, перлистий, тихий.

4. Самостійна творча робота.

— Спишіть, поширюючи речення обставинами. Підкресліть члени речення.

Сестра малює. Кімната була прибрана. Облітає листя. Хмаринки розповзлися.

5. Самодиктант.

— Доберіть і запишіть по 5 слів — додатків, означень і обставин.

6. Робота з підручником. Виконання вправи 102 (І — усно).

7. Ситуативне моделювання.

— Запишіть речення, розкриваючи дужки і обираючи потрібне слово. Вкажіть обставини, поставте до них питання.

(Повільно, урочисто, спокійно) сходило сонце, і світло ( ласкаво, ніжно, щедро, тьмяно) осяяло землю, що прокидалася. По небі (легко, весело, хмурно) пливли невеликі хмари. Старий ліс (радісно, урочисто, таємниче, задумливо, глухо) шумів. Могутні ялини і сосни стояли (величаво, мовчазно, похмуро). Берізки (весело, радісно, завзято, сумно) шелестіли своїми листочками.

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Виконайте вправу 106 (II).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити