Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 28. Другорядні члени речення. Самостійна робота (тестові завдання)

Мета: систематизувати й узагальнити знання про головні й другорядні члени речення, формувати вміння визначати другорядні члени речення; формувати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, удосконалювати навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: комбінований урок (систематизація й узагальнення знань; перевірка й облік здобутих знань, умінь і навичок).

Хід уроку

I. Повідомлення теми і мети уроку.

II. Систематизація раніше засвоєного теоретичного матеріалу.

• Бесіда.

— Назвіть другорядні члени речення.

— На які питання вони відповідають?

— Якими частинами мови найчастіше виражаються другорядні члени речення?

III. Виконання вправ на застосування систематизованих знань.

1. Пояснювальний диктант.

— У поданих реченнях підкресліть головні й другорядні члени речення.

I. Я вірю в краще майбутнє рідного народу (М. Заньковецька). Мій край веселий, тополиний ще вирве з коренем бур’ян (М. Сом). Посміялась чужа доля з Перекотиполя (Л. Глібов).

II. Я вірю у велике майбутнє українського слова (С. Васильченко.) Я дуже люблю звучну, барвисту й таку м’яку народну українську мову (Л. Толстой). Земля євшанна, тополина — то неповторний рідний край (Д. Білоус).

• Словник

Євшан — степовий запашний полин, інша назва — татарське зілля, аїр.

2. Творча робота за варіантами.

I варіант.

— Складіть і запишіть речення, в яких у ролі означень виступали б слова рідний, наш, найперший.

II варіант.

— Складіть й запишіть речення, в яких у ролі обставин виступали б слова навіки, впевнено, без вагань.

3. Перевірка творчої роботи.

IV. Повідомлення мети тематичної перевірки і способів її проведення.

V. Пояснення вчителя щодо проведення тестування.

VI. Виконання тестових завдань.

Тестові завдання для закріплення знань учнів.

1. Граматична основа речення складається:

A. з підмета і означення;

Б. з підмета і присудка;

B. з присудка та обставини.

2. З двох дієслів — неозначеної форми дієслова і змінюваного до поміжного дієслова (вчимося плавати, почало сутеніти) складається:

A. простий присудок;

Б. складений іменний присудок;

B. складений дієслівний присудок.

3. Другорядні члени речення — це:

A. підмет, присудок, обставина;

Б. означення, додаток, обставина;

B. означення, обставина, присудок

4. Членами речення не виступають слова таких частин мови:

A. іменники, дієслова;

Б. прикметники, займенники;

B. прийменники, сполучники.

5. Додатком у реченні На сопілці соловейком виграва Іванко (П. Зуб) є слово:

A. Іванко;

Б. на сопілці;

B. соловейком.

— Складіть та запишіть речення за схемою: означення — підмет — присудок — обставина (напр.: Білесенькі сніжиночки спустилися згори).

6. Обставина — це:

а) головний член речення, що означає предмет і відповідає на питання хто? що?

б) другорядний член речення, що означає ознаки дії і відповідає на питання як? де? куди? звідки? коли? чому?

в) другорядний член речення, що означає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?

— Складіть та запишіть речення, у якому слово щедро виступало б обставиною (напр.: Де господар добре робить, там і поле щедро родить.) (Нар. творчість).

VII. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано й здано).

VIII. Підсумок уроку.

IX. Домашнє завдання.

— Випишіть із художньої літератури 3-4 речення, підкресліть в них члени речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити