Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 29. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

Мета: поглиблювати знання учнів про однорідні члени речення; розвивати навички їх розрізнення, виділення інтонацією та на письмі; прищеплювати учням любов до рідної мови.

Обладнання: підручник, таблиця “Однорідні члени речення”.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

1. Робота з текстом.

— Прочитайте текст.

Український рушник пройшов крізь віки і нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей.

У кожній родині, де підростала дівчина, скриня мала повнитися рушниками. Рушники подавали і брали, коли йшли у свати. Вишиваним рушником пов’язували молодих, прикрашали гільце на дівич-вечорі, на рушничок ставали.

Рушники бувають вишивані та ткані.

2. Бесіда.

— Про що ви дізналися з цього тексту?

— Вкажіть слова, які відповідають на одне й те ж саме питання, відносяться до одного й того самого члена речення.

— Якими членами речення є ці слова?

— Які члени речення ми називаємо однорідними?

III. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу, ст. 55-59.

2. Робота з підручником.

• Виконання вправи 110 (усно).

• Опрацювання таблиці “Однорідні члени речення”, с. 55-56.

3. Вибіркове списування.

— Випишіть із вірша однорідні присудки.

В небі жайворонки в’ються,

Заливаються-сміються,

Грають, дзвонять цілий день,

І щебечуть, і співають,

І з весною всіх вітають

Дзвоном радісних пісень.

Ось вони на землю впали,

Щось шепнули їй, сказали

І розтали знов у млі...

І щоб глянути на диво,

Виглядають полохливо

Перші проліски з землі. (Олександр Олесь)

4. Диктант-обґрунтування.

— Перепишіть, вставляючи пропущені літери та розставляючи пропущені розділові знаки. Однорідні члени речення підкресліть.

Б..региня, об..реги — наші давні і добрі символи (В. Скуратівський). Кожна мати свого сина і м..лує і голубить (М. Познанська). Пов..ртались хлопчики додому відчували радість а не втому (М. Познанська). Фіалки пахнуть ніжно радісно і хв..лююче (Ю. Смолич). Блакитні с..зі жовті та ч..рвоні птахи веселку сіють навкруги (Т. Щегельська). Ми маємо право на сум і любов на щастя на сонце на трави (В. Симоненко).

5. Робота з підручником.

• Опрацювання теоретичного матеріалу “Узагальнювальні слова при однорідних членах. Розділові знаки в реченні з узагальнювальними словами при однорідних членах речення”, с. 55-61.

IV. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Вибірковий диктант.

— Випишіть із речень узагальнювальні слова (словосполучення).

Ми відзначаємо такі релігійні свята: Різдво, Благовіщення, Великдень, Трійцю. Старі люди пам’ятають народні астрономічні назви: Великий Віз, Малий Віз, Стожари, Косарі, Чумацький Шлях (З довідника). Все бачить співець у широкім роздоллі: і небо, і море, красу світову (Леся Українка). На пустирях, у рівчаках та неглибоких балках — скрізь росте ця невибаглива рослина. Все: жито, пшениця й овес — разом поспіло і висипало зерно. Доброта, чуйність, вихованість — всі ці риси прикрашають людину.

2. Творче конструювання.

— Перебудуйте речення так, щоб у них були узагальнювальні слова.

На узліссі розкинули свої віти дуби, осики, берези.

Цього року добре вродили пшениця, ячмінь, овес, жито.

Україна багата кам’яним вугіллям, золотом, нафтою.

3. Вправа-моделювання.

— До поданих однорідних членів доберіть узагальнювальні слова та усно складіть з ними речення.

Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко.

Казки, прислів’я, приказки, загадки.

Котигорошко, Червона Шапочка, Змій Горинич.

4. Графічний диктант.

— Перепишіть речення. Накресліть схеми кожного з них.

Вітер хвилю б’є та крутить, та шумить (Леся Українка).

Ніч була хоч зоряна, та темна (Панас Мирний).

Боровики, маслюки, опеньки, сироїжки ростуть у нашому лісі. Кобзарі та бандуристи — народні митці (Н. Шумада).

Настане душне, гаряче літо (І. Нечуй-Левицький).

Ішов юнак лугами, полями і лісами (Ф. Мамчур).

V. Підсумок уроку.

• Бесіда.

— Які члени речення називаються однорідними?

— Які члени речення можуть бути однорідними?

— Як поєднуються між собою однорідні члени речення?

— Які розділові знаки ставлять між однорідними членами речення?

— З якою інтонацією вимовляють речення з однорідними членами речення?

— Які слова при однорідних членах речення називаються узагальнювальними?

— Які розділові знаки ставляться у реченнях із узагальнювальними словами?

VI. Домашнє завдання.

— Випишіть із художньої літератури 5 речень з однорідними членами речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити