Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 30. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення. Двокрапка після узагальнювального слова. Тренувальні вправи

Мета: закріпити вживання розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами перед однорідними членами речення; формувати вміння визначати узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно інтонувати речення з узагальнювальними словами, розставляти розділові знаки у таких реченнях, уживати однорідні члени речення з узагальнювальними словами в мовленні; розвивати мислення і мовлення, збагачувати словниковий запас учнів, формувати естетичну сферу.

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал (картки).

Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Робота біля дошки.

— Запишіть речення, підкресліть однорідні члени речення. Поясніть розділові знаки.

Рідну землю люблять пташка і комашка. Свого гнізда і слова не цурайся. Своє гніздо найтепліше, наймиліше, найрідніше. З вовком дружи, а себе бережи. Вовк линяє, та вдачі не міняє. (Нар. творчість)

2. Робота в малих групах.

Картка 1

— Перепишіть, вставляючи пропущені букви та розставляючи розділові знаки. Однорідні члени речення підкресліть.

Ще в сиву давнину люди знали про зв’язок м..нулого сучасного і майбутнього. Треба вивчати м..нуле свого народу його історію.

Історія народу має г..роїчні трагічні щасливі сторінки. В г..роїчному найбільше проявляєт..ся нац..ональний характер народу його душевна краса талант. Ці сторінки особливо хв..люють і викликають почуття нац..ональної гордості. (З журналу)

Картка 2

— Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. У другому реченні тексту підкресліть усі члени речення.

З усіх доріг через роки і відстані бачу матір матінку неньку. Бачиться вона мені на подвір’ї коло городини коло льону. А найперше бачу її над колискою над продовженням роду. Відчуваю всім серцем її лагідну вдачу приязнь і щедрість.

Без дитинства немає народу його майбутнього. Без колискової немає дитинства. (За М. Сингаївським)

Картка 3

— Перепишіть, вставляючи пропущені букви. Однорідні члени речення підкресліть.

Тихо в лісі, тихо... Вітер заснув, затих і тільки зрідка колише з..лене листя.

Тихо в лісі. Сонце горить і пос..лає сліпучі хвилі свого ясного проміння. Проміння падає на в..рховіття д..рев, с..лкується досягти вниз, у гущавину. Та густий ліс. Щільно й дружньо поспліталися його рясні віти. (За Б. Грінченком)

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

III. Тренувальні вправи на осмислення знань, формування умінь і навичок.

1. Робота біля дошки.

— Запишіть речення. Однорідні члени речення підкресліть, узагальнювальне слово виділіть. З’ясуйте, якими членами речення є однорідні члени та узагальнювальне слово при них.

В хатках прокидаються люди: ткачі, кушніри, ковалі (О. Ольжич). Шумить верхами буйний ліс: дуби, берези, буки (Марійка Підгірянка). Порозцвітали гарно квіти: нагідочки, красолі і мачок (Л. Глібов.) Летять великі птиці: орли і соколи, зозулі і шпаки (Б. Грінченко). Хвиля коси розпускає, убирається в каміння: перли, яхонти, топази... (Олександр Олесь).

• Словник

Кушнір — фахівець, який вичиняє хутро та шиє хутряні вироби.

2. Пояснювальний диктант.

— Перепишіть речення. Поясніть розділові знаки, підкресливши однорідні члени та вказавши узагальнювальні слова при них. Визначте, якими членами речення є узагальнювальні слова.

Бережи найцінніші скарби: здоров’я і вірного друга. Дружнесенько підстрибує по стерні рідня: перепілка, перепел, перепеленя. (Нар. творчість)

3. Вправа-моделювання.

— Перепишіть, на місці крапок уставляючи узагальнювальні слова. Поясніть вживання розділових знаків.

Коло хати ... : вишні, черешні, яблуні. Перед вікнами ... : бузок, барбарис. Під вікнами ... : півники, красоля, півонії, крин (лілея), нагідки. (За Д. Чередниченком)

4. Творча робота.

— Складіть й запишіть речення з поданими рядами однорідних членів речення та узагальнювальними словами при них. Поясніть вживання розділових знаків.

Троянди, левкої, жоржини (квіти). Клени, липи, граби (дерева). Земля, трава, кущі, дерева (все).

5. Попереджувальний диктант.

— Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

У людини є три біди: смерть, старість і погані діти. У хаті буває три нещастя: дим, мороз і сварлива жінка. А в нашого Омелечка невеличка сімеєчка: він та вона, старий та стара, дві Христі в намисті, дві Насті в запасці, Андрон, Харитон, Парамон і Антон. (Нар. творчість)

6. Диктант із коментуванням.

— У вказаному вчителем реченні підкресліть всі члени речення.

Були собі три брати: Кий, Щек, Хорив (3 літопису). Билини Київської Русі були присвячені богатирям: Микулі Селяниновичу, Святогору, Дунаю Івановичу, Добрині Микитовичу. Вони боронили рідну землю від ворогів: хозарів, печенігів, торків, берендеїв, половців, монголів, татар (За О. Силіним). На горі Перуновій всіх богів зібрав Володимир: Перуна, великого Хорса і бога Ярила... (Л. Забашта). Перун кресав об скелі блискавиці. Тремтіло все: дерева, греки, птиці (Л. Костенко). На нас дивляться всі: наш Хмельницький Богдан, Дорошенко, Мазепа, Виговський... (В. Пачовський). Зготовлена козаками дорожня зброя: спис, шабля гостренькая і рушниця цілкенькая (Л. Боровиковський). Усе спеклось, переплелось на видноколі: шаблі, пістолі, коні, курені, пожарища, побоїща, вогні... (Л. Красицька). Над все ти прапор свій шануй! На нім слова: Народ і Край! За нього сміло в бій ставай! (С. Черкасенко). Я — українець. Я називаю своїх національних геніїв: Сковорода, Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Коцюбинський, Довженко (О. Сизоненко).

IV. Систематизація і узагальнення знань.

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

— Напишіть невеликий твір на тему “Чому природа потребує захисту?”, використавши речення з однорідними членами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити