Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 31. Звертання. Роль звертань у реченні (практично)

Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про звертання, його види, правила написання; формувати вміння визначати звертання в реченнях, розставляти розділові знаки; розвивати творчі вміння розширювати речення шляхом самостійного введення в них слів-звертань, конструювати речення з опорними словами; виховувати любов до рідного слова.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

• Виконання вправи.

— Поставте подані іменники та словосполучення у кличному відмінку.

Друг, Вітчизна, рідна земля, матуся, батько, люба бабуся, Ігор Васильович, Юля, молодий козак, Марія Іванівна, Олег.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку.

IV. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу.

• Проблемне питання.

— Подумайте, чим відрізняються ці два речення.

Як я люблю мій рідний край. — Як я люблю тебе, мій рідний краю! (І. Франко).

2. Робота з теоретичним матеріалом підручника (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя, ст. 62-63).

3. Робота з підручником. Виконання вправ на ст. 130 (усно).

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Диктант із коментуванням.

Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко! Благослови, мати, весну закликати! Ти, зозулько сива, нас розвеселила. Ти, вітроньку, прожени хмароньку. Вам, люди, пісню віддаю (Л. Забашта). Ой, дівчино, шумить гай (Нар. творчість). Все починається з любові, доню. Пишайся, батьку мій, синами (А. Канич). Чого шукаєш, коню мій ласкавий? (А. Канич).

2. Вправа “Пунктуаційна правка”.

— Розставте пунктограми, поясніть їх.

О слово рідне хто без тебе я

То квітнуть Україно гаї твої калинові

Шануй батьків своїх юначе

Ой чого ти земле молодіти стала

3. Творче спостереження.

— Напишіть найбільше форм звертання до матері, батька. Складіть речення із записаними звертаннями (усно).

4. Творче конструювання.

— Подані висловлювання перебудуйте у речення зі звертаннями.

Мужніє рідне слово. Школярі оберігають зелені насадження. Діти піклуються про своїх батьків. Засівається щастям нива молода.

5. Дослідницько-пошукова робота.

— Пригадайте і запишіть вивчені на уроках української літератури пісні, поезії, де би зустрічалися звертання (4-5 речень).

6. Вправа-відтворення.

— За поданими схемами складіть речення.

7. Робота з підручником. Виконання вправи 131 (I, II).

8. Самостійна творча робота.

— Доповніть речення звертаннями до персонажів українських народних казок.

... чи не пила, чи не їла? Ні... не пила й не їла: бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила води крапельку. ... несе мене лиска по каменю-мосту на своєму хвосту. Порятуй мене. ... приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити. ... візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. Мерзни, мерзни ...! Ловись ... велика та все велика! Не їж мене ... я тобі пісеньки заспіваю.

9. Вправа-трансформація.

— Перебудуйте речення “Любіть свою Вітчизну, діти!” (М. Рильський) так, щоб слово діти стало підметом.

— Накресліть схему утвореного речення.

VI. Підсумок уроку.

• Бліц-опитування.

— Що називають звертанням?

— Як інтонують речення зі звертаннями?

— Які бувають звертання за будовою?

— Які звертання називають непоширеними? поширеними?

— Чи є звертання членом речення?

— У формі якого відмінка вживають іменники, якими виражено звертання? Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал, с. 62-64.

— Виконайте вправу 134.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити