Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 32. РЗМ № 5. Вимоги до мовлення. Усний відгук про висловлювання товариша

Мета: ознайомити учнів із пам’яткою “Як давати відгук про висловлювання товариша?”; удосконалити вміння складати висловлювання; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння формулювати відповіді на уроках української мови; рецензувати прослухані відповіді однокласників, давати відгук на висловлювання товариша.

Обладнання: пам’ятка “Як давати відгук про висловлювання товариша?”, таблиця “Вимоги до мовлення”.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Розвиток пошукової та пізнавальної активності учнів.

• Робота з підручником. Виконання вправи 492 (І).

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Виконання практичних завдань творчого характеру.

1. Користуючись таблицею “Вимоги до мовлення”, розкажіть про основні вимоги до мовлення.

2. Творче моделювання. Робота в групах.

— Уявіть ситуацію: вам потрібно продемонструвати рівень своїх знань з теми “Самостійні частини мови” перед учнями класу. Підготуйте розгорнуту відповідь, наводячи власні приклади на підтвердження основних теоретичних положень.

V. Аналіз підготовлених відповідей учнів.

VI. Робота над складанням відгуку про висловлювання товариша.

1. Ознайомлення з пам’яткою “Як давати відгук про висловлювання товариша”.

• Уважно слухайте відповідь товариша.

• Відповідь зіставляйте з тим, що могли б ви сказати з цього питання.

• Оцінюйте почуте не лише за змістом, а й за якістю його вираження.

2. Опрацювання плану відгуку про висловлювання (с. 220, підручник).

3. Колективне складання відгуку на відповідь учня з теми “Самостійні частини мови”(за планом).

4. Усне рецензування прослуханих відповідей учнів.

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

— Підготуйте усну відповідь на тему “Мовлення моїх однокласників на уроках та на перерві”.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити