Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 33. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично)

Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про вставні слова; формувати вміння визначати їх у реченнях, доречно використовувати в усному й письмовому мовленні, розставляти розділові знаки у реченнях, ускладнених складними словами; розвивати логічне мислення, усне й письмове мовлення.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

• Робота біля дошки.

— Спишіть речення, звертання підкресліть. Поясніть вживання розділових знаків.

Ні, брате, я не залишу тебе самого (М. Трублаїні). Хлопче, а греби-но сюди! (О. Донченко). Де ти в світі пробувався, сину мій єдиний? (Т. Шевченко).

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа-спостереження.

— Прочитайте речення. По черзі вставляйте на місці крапок подані у довідці слова. Як вони впливають на зміст речення?

Осінь цього року, ... , буде довгою і теплою.

Довідка. Мабуть, напевне, кажуть, на щастя, за народними прикметами.

— Поміркуйте, чому ці слова називаються вставними.

2. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу з відповідним коментарем учителя, ст. 64-66.

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Пояснювальний диктант.

Буває, задзвенить в чужих містах кришталь моєї мови дорогої (Л. Литвинчук). Можливо, буде віхола, замети вкриють путь (С. Пушик). На жаль, українські діти майже не знають народних ігор: подоляночки, квочки, лисички (З журналу). Кажуть, обличчя людини — то дзеркало її душі (А. Мороз). Ліс був осінній, отже, прозорий (Ю. Яновський).

2. Робота з підручником. Колективне виконання вправи 139.

3. Вправа “Проблемна ситуація”.

— Поясніть, чому одні й ті самі слова в одних випадках виділяються комами, а в інших — ні.

Але повсякчас битись, то серце може озлобитись (М. Вороний). Бо, може, це наш вічний заповіт... (Юрій Клен). Коли в твої очі дивлюся, здається мені: мов бачу я небо прозоре (П. Тичина). Чужа земля, чужі похмурі люди й саме життя, здається, вже чуже (Є. Маланюк).

4. Вправа-відтворення.

— Перепишіть речення, ставлячи на місці крапок вставні слова. Поставте відповідні розділові знаки.

Весна в цьому році... буде рання й тепла. Гора була дуже крута, але ... не довга. Дівчинка замислилася чудовою книгою і... співчувала скривдженим героям повісті. На заводі ... вже налагоджено випуск нових машин.

5. Вправа-дослідження.

— Спишіть речення, додаючи вставні слова так, щоб висловити припущення або чиєсь повідомлення.

Вже стемніло кругом, коли Юрко повертався додому (П. Козланюк). Де трактор ходить, там золота пшениця родить (Нар. творчість). Поділена радість — подвійна радість, а поділене горе — половина горя (М. Стельмах). Повінь на Дніпрі цього року буде грізна (Ю. Смолич).

6. Ситуативне мовлення.

— Спробуйте розповісти своєму другові чи подрузі про цікавий куточок України, де ви побували і який вас вразив особливо. Використайте у своїй розповіді вставні слова.

VI. Підсумок уроку.

1. Визначення досягнень учнів.

2. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал, с. 65-67.

— Виконайте вправу 140.

— Складіть і запишіть речення з поданими словами так, щоб в одному реченні вони були вставними, а в другому — членами речення. Поставте потрібні розділові знаки.

Здається, видно, може.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити