Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 34. Звертання. Вставні слова. Тренувальні вправи. Самостійна робота

Мета: узагальнити й систематизувати знання про слова, граматично не пов’язані з членами речення; формувати пунктуаційну грамотність, вміння доречно використовувати звертання й вставні слова у мовленні; з’ясувати рівень засвоєння учнями теми “Звертання. Вставні слова”; формувати вміння використовувати теоретичні знання на практиці; формувати навички самостійної роботи; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, мовлення.

Обладнання: таблиця, тестові завдання.

Тип уроку: комбінований урок (систематизація й узагальнення знань, перевірка й облік здобутих знань, умінь, навичок).

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

III. Аналіз матеріалу з метою узагальнення. Робота над висновками.

• Опрацювання таблиці.

Слова, що не є в реченні членами речення

Звертання

Вставні слова, словосполучення (сполучення слів)

називає того, до кого звертаються з мовленням

виражають ставлення того, хто говорить (мовця), до повідомлення

Мамо моя, не сумуй (Л. Костенко).

На щастя, тихий вечір йде (Б. Лепкий).

III. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.

1. Творча робота.

I варіант.

— Складіть речення (усно), у яких подані слова виступали б у ролі підметів, додатків та звертань. Поясніть, чому звертання не є членом речення.

Школа, вчителька, однокласники.

II варіант.

— Складіть речення (усно), у яких подані слова виступали б у ролі вставних і у ролі членів речення. Поясніть, чому вставні слова не є членами речення.

Може, здається, бувало.

2. Робота біля дошки.

— Запишіть речення. Вкажіть у них звертання та вставні слова, поясніть розділові знаки при них. У вказаних учителем реченнях підкресліть всі члени речення. Виконайте усний синтаксичний розбір вказаного вчителем речення.

Кажуть, дитино, що мова наша солов’їна. Правильно кажуть (І. Малкович). Заспівай мені, мамо моя, як, бувало, колись над колискою (О. Богачук). О дубе, дубе, хто тобі дав сили устояти проти вітрів і злив? Мабуть, земля, яка тебе зростила. Мабуть, народ, який тебе садив (Л. Забашта). Скажіть, будь ласка, фантасте Уеллс, чи буває фантазія похмуріша за дійсність? (Л. Костенко).

IV. Проведення тестування.

• Тестові завдання.

1. Звертання:

A. називає того, хто до когось звертаються;

Б. називає того, до кого звертаються;

B. виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення із звертанням, звертання підкресліть (напр.: Чи ти в лузі не калина, Україно? Чи не твій то голос лине солов’їно?) (Д. Білоус).

2. У реченні звертання:

A. є головним членом речення;

Б. є другорядним членом речення;

B. не є членом речення.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення із звертанням, підкресліть в ньому всі члени речення (напр.: Глянь, дитино, глянь, кохана, йде у гості ніч різдвяна.) (В. Гринько).

3. Вставні слова і сполучення слів:

A. виражають ставлення мовця до повідомлюваного ним;

Б. означають час, місце, умову, причину того, про що йдеться у реченні;

B. називають того, до кого звертаються.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення зі вставним словом (сполученням слів). Вставне слово (сполучення слів) підкресліть (напр.: Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема.) (К. Перелісна).

4. На письмі звертання виділяють:

A. комами або знаком оклику залежно від інтонації;

Б. лапками;

B. тире.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення із звертанням, у якому після звертання треба поставити знак оклику (напр.: Яблунько, яблунько зелененька! Кинь мені яблучко солоденьке! ) (К. Перелісна).

5. У реченні Мабуть, не з тієї ноги встав (Нар. творчість) вставне слово стоїть:

A. на початку речення;

Б. у середині речення;

B. в кінці речення.

— Перебудуйте подане речення так, щоб вставне слово стояло у кінці речення. Запишіть речення.

6. Звертанням у реченні Водичко, умий моє личко (Г. Демченко) є слово:

A. личко;

Б. водичко;

B. моє.

— Складіть й запишіть речення із звертанням, вираженим іменником у формі кличного відмінка (напр.: Пилипку, Пилипку, поливай липку!) (А. Камінчук.)

V. Відповіді вчителя на запитання учнів щодо тестів (після того, як зібрано зошити).

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Виконайте вправу 140.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити