Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 41. Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Контрольне читання тексту мовчки

Мета: перевірити й оцінити рівень сформованості знань учнів і виробити в них уміння й навички за опрацьованими темами розділу; визначити можливі прогалини в їхніх знаннях і вмінні застосовувати їх на практиці; удосконалювати здатність швидко орієнтуватися в завданні та якісно його виконувати; здійснити перевірку здатності п’ятикласників читати мовчки незнайомий текст із належною швидкістю, розуміти і запам’ятовувати після одного прочитання фактичний зміст, тему та основну думку, виражально-зображувальні засоби твору; виховувати зібраність, самостійність у роботі, відповідальність за її результат.

Обладнання: тестові завдання, текст для читання.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Оголошення теми, мети й завдань уроку.

IV. Виконання тестових завдань.

• Тестові завдання.

1. Однорідні члени речення — це:

A. члени речення, що становлять його граматичну основу;

Б. усі члени речення, крім головних;

B. члени речення, які відповідають на одне й те питання та відносяться до одного й того самого члена речення;

Г. слова, що називають того, до кого звертаються.

2. Позначте речення з однорідними членами.

A. По дорозі торохтить зима на возі (Т. Коломієць).

Б. Стали білі всі доріжки вулиці дахи сади (Н. Мудрик).

B. Умостився Морозенко на столітнім дубі (В. Скомаровський).

Г. Сніговик Морквяний ніс вгору віника підніс (О. Сенатович).

3. Позначте речення, в якому однорідні члени з’єднуються між собою інтонацією переліку:

A. Стерня не завжди золота, але колюча для всіх і завжди (В. Слапчук).

Б. Маки там не цвітуть, а горять (В. Васшашко).

B. Свіжа зелень розгойдалась, розгойдалась, поплила (М. Рильський).

Г. Не тіло, а душа є людиною (Г. Сковорода).

4. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками і, й, та (у значенні і), завжди ставиться:

A. кома;

Б. тире;

B. двокрапка;

Г. кома і тире.

5. Позначте речення, у якому між однорідними членами потрібно поставити кому:

А. Працею людина сильна і красива (О. Гончар).

Б. З добра й любові приходить щастя (А. Мойсеєнко).

В. Шукаю вже не щастя, а поради (В. Грінчак).

Г. Ми маємо право на сум і любов. (В. Симоненко).

6. У реченні Україна дала світові великих поетів: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку узагальнювальне слово є:

A. підметом;

Б. означенням;

B. додатком;

Г. обставиною.

7. Після узагальнювального слова, що стоїть перед однорідними членами, ставлять:

A. кому;

Б. двокрапку;

B. крапку з комою;

Г. тире.

8. Позначте речення, у якому узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення.

A. Пісні приказки прислів’я все те вражало надзвичайним багатством жарту гумору практичного розуму (І. Нечуй-Левицький).

Б. У слові є все злагода спокій усталеність надія (П. Загребельний);

B. Звучать улюблені слова Держава Тризуб Булава! (Яр Славутич);

Г. На почесному місці сиділи вчителі Феофіл Григорович Степан Тарасович Олена Михайлівна (Ю. Яновський).

9. Звертання на письмі виділяють:

A. лапками;

Б. комою або знаком оклику чи знаком питання залежно від інтонації;

B. тире;

Г. завжди тільки знаком оклику.

10. Позначте речення зі звертанням:

A. А на чому ми спинились дорогий ти мій козаче? (О. Омельченко).

Б. На горбочку мак в шапці як козак (Г. Черінь).

B. Місяць козацьке сонце (Нар. творчість).

Г. Коли стелиться доріжка козакові не до ліжка (Нар. творчість).

11. Позначте речення зі вставним словом:

A. Усе навколо казкою здається (Б. Остапенко).

Б. То як вам земляки живеться? (В. Дворецька).

B. Крізь ці кущі здається ніхто не пробереться (Н. Забіла).

Г. Будьте з рідними ніжні й ласкаві (М. Луків).

12. Звертання і вставні слова у реченні:

A. є головними членами речення;

Б. є другорядними членами речення;

B. не є членами речення;

Г. можуть бути і головними, і другорядними членами речення.

V. Проведення читання мовчки художнього тексту розповідного характеру.

1. Читання тексту.

Кінь Бакун

Бакун був старий мудрий кінь. Колись він був, кажуть, білої масті, але шерсть давно злиняла, стала брудно-сірою. І коли річку запинало туманом, кінь і сам блукав, як туман...

Якось восени щось напало на мене, мабуть, коклюш. Мати взяла бричку, запрягла Бакуна, мене в пальто й кожух закутала, як дідугана, бо вже морозці вдарили, і повезла в Загатне, до лікаря. А вже вечір; постукали ми у двері, а дорогу заступила тітка з відром і віхтем: “Здрастуйте! — вклоняється нам. — В собачу пору приїхали. Прийом був і давно закінчився”. І ляснула дверима.

Ну, ми в когось там переночували, а вранці ще раз постукали. І знов та сама тітка. “Здрастуйте! — каже нам. — Прийому нема й не буде. Сидір Петрович на нараді”. Повернули ми бричку й поїхали додому...

Ви були в Загатному? Ото жаль! Річка там жабі по коліно, але широка, з піщаним дном. І брід кам’янистий, ідеш — бричку погидує. А була осінь, вітер холодний, аж струже в спину. Так мати на брід поїхала, щоб швидше додому. Підкотили бричку, глядь — річка замерзла. Вчора вода кипіла між камінням, а зараз — крига всуціль. Стала мати й журиться: “Що ж робити? На місток їхать — це ж п’ять кілометрів із гаком...”.

І поки вона журилась, я виліз тихенько з кожуха та на лід. А лід, наче скло, молодий, ясинцем називається. Ковзнешся — і несе тебе хтозна-куди. За мною і мати ступила на лід. Стала, підгицнула — крига тріщить, вгинається, але ні, не провалюється. А кінь? Копита ж у нього гострі. “Якщо провалиться кінь, — вголос міркує мати, — ноги поріже. А не провалиться, то однак по льоду не піде — не підкований”.

Бакун, мабуть, почув, як журиться мати. Підійшов до річки. Пирхнув, понюхав кригу. Став на коліна. Ноги підігнув, як полозки, і давай човгать по льоду, нам, нерозторопним, показує: підпихайте! Мати аж руками сплеснула: “От розумник! Ану, Льонь, підпихаймо за бричку!” Ми взялися з двох боків, штовхаємо бричку, і кінь іде навколішках, сунеться по гладенькій кризі. Крига вгинається, похрускує, але нічого... Тільки до берега — хоп, рвонувся Бакун, скочив на ноги і вже на землі.

А коклюша в мене й не було, то я просто на ковзанці застудився. Приїхали додому, мати попарила мене над гарячою картоплею, і я очуняв. Ось така історія про коня. (За В. Близнецем; 360 сл.)

2. Виконання тестових завдань.

• Тестові завдання.

1. Бакун був:

A. молодий недосвідчений кінь;

Б. молодий, але хворий кінь;

B. старий мудрий кінь.

2. Пересування коня Бакуна оповідач порівнює:

A. з вихором;

Б. зі смерчем;

B. із туманом.

3. Масть коня була:

A. колись біла, а тепер брудно-сіра;

Б. колись ворона, а тепер брудно-сіра;

B. колись гніда, а тепер брудно-булана.

4. Восени оповідач захворів, як гадали,:

A. на грип;

Б. на коклюш;

B. на запалення легенів.

5. Мати повезла хлопця до лікаря:

A. в Залісне;

Б. в Запільне;

B. в Загатне.

6. Дверима перед носом у хворого і його матері хряснула:

A. лікарка;

Б. фельдшерка;

B. тітка з віхтем.

7. Річка була:

A. мілка й широка;

Б. мілка й вузька;

B. глибока й вузька.

8. Мати зажурилася, тому що:

A. об’їжджаючи через міст, могла спізнитися на роботу;

Б. об’їжджаючи через міст, боялася замерзнути;

B. об’їжджаючи через міст, остерігалася ще більше застудити сина.

9. Лід на річці був:

A. товстий і міцний;

Б. тонкий, наче скло, і молодий;

B. нерівний: то товстий, то тонкий.

10. Кінь Бакун:

A. відмовився навіть ступити на лід;

Б. впевнено перейшов кригою;

B. перейшов по кризі навколішки.

11. До коня хлопчик-оповідач ставився:

A. зневажливо й презирливо;

Б. неуважно й байдуже;

B. з романтичним захопленням і повагою.

12. Переходячи річку, кінь Бакун виявив:

A. легковажність і дурість;

Б. винахідливість і обережність;

B. необачність і нерозважливість.

VI. Відповіді вчителя на запитання учнів.

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Повторіть відомості про типи мовлення.

— Підготуйте зв’язне висловлювання на тему “Роль звертань та вставних слів у мовленні”.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити