Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 43. Діалог. Тире при діалозі

Мета: ознайомити учнів з особливостями побудови діалогу, його компонентами, навчити учнів розрізняти діалоги (побутові, ділові, художні); формувати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль діалогів у різних стилях мовлення, аналізувати стилістичну функцію реплік, діалогу, ситуацію спілкування; розвивати пунктуаційні вміння ставити і обґрунтовувати розділові знаки при діалозі; розвивати творчі вміння редагувати зв’язне висловлювання, що містить діалог, реконструювати репліки діалогу на речення з прямою мовою; удосконалювати вміння усно висловлювати власну думку щодо змісту висловлюваного; на основі дидактичного матеріалу осмислювати велику цінність людського спілкування.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності.

1. Пізнавальне завдання (на зіставлення двох діалогів).

• Робота в групах.

— Прочитайте діалоги.

I група.

— Здоров, Миколо!

— Привіт!

— Як брат?

— Та так собі. А ти?

— Більш-менш.

— Ну, бувай!

— Щасливо!

II група.

— Учора приїхав з Києва. Був у музеї книги і книгодрукування.

— Цей музей книги і книгодрукування знаходиться на території Лаври?

— Так. Цей музей знаходиться на території Лаври. А ти звідки знаєш?

— О-о-о! Лавра — моє улюблене місце! Та й взагалі Київ, стародавній Київ — Печерськ, Поділ, Андріївський узвіз...

— А які рукописи й стародруки в цьому музеї книги і книгодрукування! З мініатюрами, гравюрами!

— Так, наші пращури вклали в ці рукописи й стародруки свою душу!

2. Проаналізуйте структуру діалогів. Назвіть учасників діалогів. Визначте умови, за яких відбулося спілкування в обох діалогах. Перефразуйте репліки.

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника, ст. 78 (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя).

2. Творче спостереження.

— Виразно прочитайте діалог. З’ясуйте його вид (побутовий, діловий, художній, навчальний); проаналізуйте розділові знаки.

Влітку дід Іван і його онук Івась пасли череду. Знайшов раз Івась бузинову палицю, що лежала в траві. Та й каже дідові:

— Я прив’яжу батіг і поганятиму корів...

Дід узяв палицю, роздивився її й каже:

— З неї можна зробити щось краще.

— Що? — питає Івась.

— Те, що душу оживляє.

...І зробив дід Іван із бузинової палиці дзвінку сопілку. (В. Сухомлинський).

V. Усвідомлення здобутих знань в процесі практичної роботи.

1. Робота з підручником. Виконання вправи 165.

2. Пояснювальний диктант.

— Запишіть, розставте потрібні розділові знаки.

Зустріла черепаха орла й каже

Навчи мене літати

Навчу погодився орел

Узяв черепаху вилетів з нею високо і питає

Уже привчилася

Уже відповіла черепаха

То пускаю мовив орел

Упала черепаха на землю

Орел підлетів до неї й запитує

То як було літати

А черепаха каже

Летіти легко але сідати важко. (Нар. творчість)

3. Вправа “Пунктуаційна правка”.

— Прочитайте, розставте пропущені розділові знаки, визначте їх роль. Визначіть учасників діалогу, прочитайте діалог за ролями.

Як цар повелів

Доводилось чути мені

Навіщо ті коми дурні

казав п’ятикласник-хлопчак

Зі слів зрозуміло і так

На це я казав у одвіт

Є притча старезна, як світ,

переказ про вирок царя,

коли привели бунтаря.

Слузі він диктує в ту мить

Карати не можна простить

Той пише, як цар повелів

а коми не ставить між слів.

І ось на майдані для страт —

буї пар у кайданах. І кат,

що мав за царя відомстить.

Карати, не можна простить

слуга об’явля рішенець.

Аж руку підносить мудрець

(усі шанували його)

Не так прочитав ти слуго

бо встиг зазирнуть тайкома

що коми у тексті нема.

Взяв вирок поправив умить

Карати не можна, простить. (Д. Білоус)

4. Самостійна робота.

— Складіть діалог на тему “У магазині”, використавши слова ввічливості прошу, будь ласка, перепрошую, дякую.

VI. Підсумок уроку.

1. Відзначення досягнень учнів.

2. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VII. Домашнє завдання.

— Складіть діалог про майбутню професію і розіграйте його з товаришами по парті. Запишіть, дотримуючись правил пунктуації при діалозі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити