Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 44. РЗМ № 7. Усний докладний переказ тексту наукового стилю за планом. Простий план готового тексту

Мета: повторити відомості про стилі мовлення; формувати вміння переказувати текст наукового стилю, визначати тему, головну думку, складати план; розвивати вміння добирати виражальні засоби; виховувати патріотизм, любов до рідної землі, історичну пам’ять.

Обладнання: текст переказу.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

• Бесіда за питаннями:

— У якій сфері життя суспільства вживається науковий стиль?

— Яка його мета?

— Яка основна форма викладу характерна для цього стилю?

— Охарактеризуйте лексику, властиву науковому стилю.

III. Повідомлення теми, мети уроку.

IV. Мотивація навчальної діяльності.

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Робота з підручником. Читання тексту вчителем (вправа 501, “Історія книжки”).

2. Відповіді на запитання (завдання II, с. 225).

3. Визначення теми, головної думки тексту.

4. Коментар учителя.

1) Логічний і послідовний виклад змісту.

2) Виділення підтем (складових частин загальної теми).

3) Пункти плану можуть бути сформульовані як розповідні, питальні або спонукальні речення.

5) Колективне складання плану.

6) Повторне читання вчителем тексту.

7) Усне переказування учнями тексту за планом.

Орієнтовний план

1. Чому давно на землі не було книжок?

2. Найдавніші сторінки.

3. Справжній папір.

4. Книжка всюди поруч із нами.

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Усно перекажіть текст “Історія книжки” за готовим планом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити