Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 45. Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи

Мета: закріпити в учнів уміння і навички розстановки розділових знаків у реченнях з прямою мовою, діалогом; навчити застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях; розвивати пунктуаційні вміння ставити і обґрунтовувати розділові знаки при прямій мові та діалозі; розвивати творчі вміння реконструювати речення з прямою мовою у складні речення; удосконалювати вміння редагувати монологічний текст у діалогічний; сприяти дотриманню норм етики спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок закріплення вивченого.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

• Бесіда з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів з теми “Пряма мова. Діалог”.

— Яка будова речення з прямою мовою?

— Що спільного і відмінного мають у своїй будові речення з прямою мовою і діалог?

— Які розділові знаки ставлять у реченнях з прямою мовою, діалогом?

— Наведіть приклади речень із прямою мовою.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Виконання системи практичних завдань.

1. Коментований диктант.

— Запишіть речення, поясніть розділові знаки при прямій мові, накресліть схеми речень.

Сковорода навчав нащадків: “Будьте обачливими у виборі друзів”. “Дружба — найнеобхідніше для життя”, — писав Арістотель. Далі він роз’яснював: “Дружба не тільки неоціненна, але й прекрасна”. “Дружба не тільки додає втіхи й чарівності життю, — доводив Плутарх, — але й зменшує страждання”.

2. Трансформація складних речень на речення з прямою мовою.

— Перебудуйте складні речення на речення з прямою мовою; поясніть розділові знаки.

У вступі до підручника записано, що мова — найважливіший, найцінніший дар. Поет Максим Рильський закликає, щоб ми, як парость виноградної лози, плекали мову.

3. Творчий диктант з елементами навчального редагування.

— Запишіть текст у формі діалогу, розставивши потрібні розділові знаки. Замініть слова, що повторюються, іншими, щоб уникнути повторів.

Мамо привіт! Добрий день Марійко! Як справи у школі? Усе гаразд мамо. Що нового ти дізналася сьогодні на уроках Марійко? Про дятла мамо. А що ж саме розповідали про дятла Марійко? Що дятел лікує дерева в лісі, що називають дятла лікарем лісу, що дятел дістає з-під кори дерев комах... А де ж Марійко живе дятел? Мамо а дятел живе у лісі.

4. Робота з підручником. Виконання вправи 166.

5. Вправа-реконструювання (перебудова монологічного тексту в діалогічний).

— Перебудуйте поданий монологічний текст в діалогічний; вкажіть вид діалогу.

Щоб записатись до бібліотеки, необхідно пред’явити учнівський квиток, заповнити формуляр. У ньому слід вказати на прізвище, ім’я, по батькові, школу, клас. Після заповнення картки слід звернутися до бібліотекаря для одержання читацького квитка.

6. Самостійна робота творчого характеру.

— Ситуативне завдання: доповніть перелік дієслів, що використовуються в діалогах учителя та учнів на уроці.

Розгорніть, встаньте, скажіть, читайте...

Робота в групах (три групи учнів; кожна група вибирає одного учня для виконання завдання).

— Доберіть систему запитань до учнів з теми “Пряма мова. Діалог. Розділові знаки”, пригадайте етикетні норми.

— Робота експертів (2-3 учні-експерти оцінюють роботу учасників за вказаними критеріями: уміння вести діалог; оригінальність; доцільність поставлених запитань; послідовність, міміка, жести; мовленнєва грамотність).

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

Клас поділено на дві групи; перша група — складає зв’язне висловлювання, де використовують речення з прямою мовою; друга група — складає діалог (тема “У театрі”).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити