Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 48. Пряма мова. Діалог. Самостійна робота

Мета: закріпити знання учнів про пряму мову й діалог, вміння вживати розділові знаки у реченнях з прямою мовою та текстах, що містять діалог; з’ясувати рівень знань та сформованості вмінь з теми “Пряма мова та діалог”; формувати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань і вмінь; перевірка та облік якості засвоєних знань і вмінь).

Хід уроку

I. Повідомлення мети і завдань уроку.

II. Відтворення теоретичних відомостей.

• Запитання і завдання для самоперевірки, ст. 83-84 підручника.

III. Виконання вправ на закріплення.

1. Пояснювальний диктант.

— Перепишіть, розставляючи розділові знаки.

I. — Дощику, дощику, іди туди, де просять.

— Де косять? — недочув дощик та й побіг на косовицю.

— Дощику, дощику, іди туди, де ждуть.

— Де жнуть? — недочув дощик та й побіг на жнива.

— Дощику, дощику, іди туди, де чорно.

— Де вчора? — недочув дощик та й побіг туди, де недавно лив. (Нар. творчість)

II. — Звідки дощ іде?

— Із неба!

— Де іде той дощ?

— Де треба!

Без дороги ходить скрізь: через поле, через ліс.

— А чи є у нього ноги?

— Та нащо дощеві ноги, коли ходить без дороги! (Є. Гуцало)

IV. Проведення тематичного тестування.

Тестові завдання.

1. Пряма мова — це:

A. висловлення певної особи, передане від імені того, хто з нею спілкувався;

Б. точно відтворене висловлення певної особи, передане від її імені;

B. приблизно передане висловлення певної особи.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення з прямою мовою після слів автора, пряму мову підкресліть (напр.: То ж цвіла калина, червоніла, достигала, всьому світу заявляла: “Я — країна Україна! На горі калина!” (П. Тичина). Віти й трави тихо моляться уклінно: “Невмируща будь, калино-Україно” (Д. Білоус). Раз мені казала мати: “Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх щоб у серці ти зберіг!” (М. Хоросницька).

2. Пряму мову беруть:

A. у лапки;

Б. у дужки;

B. у тире з обох боків.

— Накресліть схему речення з прямою мовою після слів автора.

3. Діалог — це:

A. зв’язне висловлювання однієї особи;

Б. різновид прямої мови, що передає розмову двох або кількох осіб;

B. слова, які вказують, кому належить пряма мова.

— Складіть (пригадайте) й запишіть діалог із двох реплік (напр.:

Чом ти, Петрику, сумний?

Каже мама:

Руки мий! (В. Марсюк).

4. Репліка — це:

A. слово, яке називає особу, що бере участь у діалозі;

Б. заключні слова кожного з діалогів;

B. слова одного з учасників діалогу.

— Складіть схему діалогу з трьох реплік (або діалог із трьох реплік).

5. У реченні Казав пан: “Кожух дам!” (Нар. творчість) слова кожух, дам є:

A. вставними словами;

Б. словами автора;

B. прямою мовою.

— Подане вище речення перебудуйте так, щоб слова автора стояли після прямої мови.

6. Висловлювання — Поїхали з нами, бабусю!

Ніколи, синку, їхать, треба йти! (Нар. творчість) є:

A. реченням з прямою мовою;

Б. діалогом із двох реплік;

B. діалогом із трьох реплік.

— Подані вище речення поширте словами автора.

VI. Відповіді вчителя на запитання учнів щодо відповідей на тести та виконання тестових завдань (після того, як зібрано зошити).

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте § 21.

— Виконайте вправу 168.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити