Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 49. РЗМ № 8. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру, діалог-розпитування)

Мета: з’ясувати рівень оволодіння учнями таким видом мовленнєвої діяльності, як говоріння; рівень сформованості вміння складати, розігрувати діалог відповідно до мовленнєвої ситуації й мети спілкування; сформованості вміння додержувати правил спілкування; доречно вживати у репліках діалогу звертання та вставні слова; формувати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у мовленнєвій практиці; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів, удосконалювати навички правильного інтонування реплік, розвивати культуру усного мовлення, увагу, прищеплювати поважливе ставлення до таких рис, як чемність і толерантість.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

III. Підготовка до складання діалогів.

Робота з підручником. Повторення теоретичного матеріалу, ст. 79.

IV. Робота над складанням діалогів.

— Виконайте ситуативні вправи.

Учні, об’єднавшись у пари, впродовж 3-5 хвилин обмірковують діалог відповідно до окресленої вчителем ситуації та розігрують його перед класом.

— Використовуючи звертання, вставні слова та сполучення слів, складіть і розіграйте діалоги, можливі між:

• п’ятикласником та його батьками про те, що не слід дарувати меншій сестричці комп’ютер, щоб убезпечити її від погіршення зору (співрозмовники не зовсім упевнені в слушності такої думки);

• п’ятикласницею та її сусідом-однолітком про те, що вона не наважується подарувати хлопцеві кошеня її породистої кішки, бо не знає, як поставляться до такого подарунку його батьки (дівчинка шкодує, що не зможе задовольнити його прохання);

• двома однокласницями (телефонна розмова), одна з яких прихворіла, про те, як минув день у школі (у репліках чітко зазначається послідовність подій, що відбулися протягом дня).

У репліках діалогів використайте слова:

Мабуть, видно, здається, бач, видимо, до речі, на мій погляд, як мені здається, очевидно.

На жаль, на мій погляд, щоправда, між іншим, наприклад, зрозуміло,

По-перше, по-друге, нарешті, отже, щоправда, коротко кажучи, однак.

IV. Підсумок уроку.

• Визначення серед прослуханих діалогів найбільш вдалих.

• Висновки щодо доречності використання в кожному з діалогів звертань і вставних слів, а також уживання етикетних формул (слів ввічливості) та інтонування реплік, зокрема речень зі звертаннями та вставними словами.

VI. Домашнє завдання.

— Складіть діалог етикетного характеру, використовуючи слова ввічливості, звертання, вставні слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити