Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

УРОК 50. Контрольна робота № 5 (тестові завдання). Пряма мова. Діалог

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми “Пряма мова. Діалог”; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією та прийняття рішення щодо подальшої організації навчальної діяльності з розділів, що вивчатимуться у 5 класі.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

II. Ознайомлення учнів з темою, метою, завданнями уроку.

III. Підготовча робота.

1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

2. Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань.

3. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

4. Поділ учнів класу за варіантами.

IV. Виконання завдань тестового характеру.

Початковий рівень.

1. Складним називають речення:

A. у якому одна граматична основа;

Б. у якому є власні слова, однорідні члени речення;

B. яке утворене з двох або кількох простих;

Г. у якому є другорядні члени.

2. Частини складного речення можуть поєднуватися словами:

A. бо, тому що;

Б. на, під;

B. усе, не;

Г. під, для.

3. Висловлювання якої особи, передане дослівно, без змін, називають:

A. простим реченням;

Б. прямою мовою;

B. словами автора;

Г. вставними словами.

4. Речення “Василько, го-о-в! А йди сюди!” — гукнув з подвір’я батько побудоване за схемою:

A. Са: “П м”;

Б. “П м”, — са;

B. “П м!” — са;

Г. Са: “П м!”.

5. Садок потонув у чистому ранковому повітрі, зверху лилася на нього золота сонячна хвиля є реченням:

A. із прямою мовою;

Б. зі вставним словом;

B. складним;

Г. простим.

6. Пряма мова береться у:

A. дужки;

Б. лапки;

B. тире з обох боків;

Г. квадратні дужки.

Середній рівень.

7. Установіть відповідність між схемами та реченнями.

1. Са: “П м?”;

2. “П м?” — са;

3. Са: “П м!”, — са;

4. “П м, — са, — п м!”.

А. Іван Петрович запитав: “Як здоров’я Шевчука?”

Б. “Стій, — неслося з берега, — будемо стріляти!”

В. “Чи не час нам у дорогу?” — спитала Соломія.

Г. Син сказав: “Клянусь тобі я боронити рідний край!”, — і дотримав слова.

Д. На уроці ми читали казку “Мудра дівчина”.

8. Спишіть речення. Розставте розділові знаки.

1. І взимку є своя неповторна краса навчав учитель дітей.

2. Мамо чи кожна пташка у вирій на зиму літає в неньки спитала дитина.

3. І тихо-тихенько я промовляла сон літньої ночі мені тебе жаль.

9. Спишіть речення. Розставте розділові знаки, підкресліть головні та другорядні члени.

1. Поблизу росли золоті явори але ніхто не бачив білих беріз.

2. Сонце заходить гори чорніють пташечка тихне поле німіє.

3. Цвіте липа так буйно й розкішно що все місто плаває в задимленому мареві.

Достатній рівень.

10. За допомогою сполучників із простих речень утворіть складні, розставте розділові знаки. У другому реченні визначте головні та другорядні члени.

1. Заховалося за горами сонечко. З гір повіяло холодом, вічністю.

2. Ніч минула швидко. Настав сірий туманний ранок.

3. Буря вщухла. Хвилі продовжували бушувати.

11. Які розділові знаки ставимо у складному реченні?

Високий рівень.

12. Складіть речення за схемою.

V. Відповіді вчителя на запитання учнів.

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Повторіть відомості про типи мовлення.

— Підготуйте зв’язне висловлювання на тему “Розділи мови”.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити