Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 51. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про звукову систему української мови, удосконалити знання про голосні та приголосні звуки, навчити відрізняти звуки від букв; формувати вміння аналізувати голосні та приголосні звуки; удосконалити орфоепічні й орфографічні навички; формувати шанобливе ставлення до української мови.

Обладнання: підручник, таблиця “Звуки мовлення”.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Установчо-мотиваційний момент.

1. Знайомство з лінгвістичними поняттями: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія, звук, буква.

2. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів із даної теми (“Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія”).

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Актуалізація опорних знань.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження за теоретичним матеріалом (таблиця “Звуки мовлення).

2. Бесіда (за матеріалами таблиці).

— Що таке звук?

— На які основні групи поділяють звуки мовлення?

— Які основні поняття вивчають у розділі “Фонетика”?

— За яких умов творять голосні та приголосні фонеми?

3. Робота з теоретичним матеріалом підручника, ст. 87 (зіставлення нових знань із базовими).

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Вибірковий диктант.

— Запишіть текст; у виділених словах випишіть спочатку голосні, потім — приголосні звуки.

Равлик, равлик,

вистав ріг —

дамо сиру

на пиріг!

Виставляє равлик роги:

Геть з дороги! (Нар. творчість)

2. Вправи-спостереження.

— Змініть окремі звуки в поданих словах так, щоб утворилися нові слова.

Кит, кіно, кров, лук, рак, рів, рука.

Зразок: кит — кут, кіт, кат.

— Додаючи або віднімаючи один звук на початку або в кінці слова, утворіть інше слово.

Брак, коса, краса, рама, вага, кома.

Зразок: брак — брат, брав; коса — роса, боса.

— Назвіть слова, які не змінюють свого звучання при читанні їх з кінця.

Наприклад: око, тут.

3. Вправа-відтворення.

— Прочитайте прислів’я, вставивши у словах на місці пропусків голосні звуки.

Пр..вд.. в пр..к..зк..х ш..к..й.

З Пр..сл....в’[й].. [й]..к з п..сн.., сл..в н.. в..к..н..ш.

4. Вправа-дослідження.

Дослідіть, що мають дуб, бук, бузок, яблуня, груша, але не мають ні граб, ні ясен, ні клен, ні слива?

5. Робота з підручником. Виконання вправ 176, 177.

VI. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях.

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Складіть усне повідомлення на лінгвістичну тему “Фонетика як розділ мовознавчої науки. Голосні і приголосні звуки”.

— Запишіть 5-6 прислів’їв або приказок (про мову, мовлення), вкажіть голосні та приголосні звуки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити