Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОКИ 52-53. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

Мета: ознайомити учнів із системою приголосних звуків на основі базових знань; формувати вміння і навички характеризувати приголосні звуки; навчити правильно вимовляти звуки, що позначаються буквами г і ґ; виховувати в учнів почуття поваги до видатних українців.

Обладнання: підручник, таблиці “Звуки мовлення”, “Приголосні звуки”.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Дайте усний відгук на відповідь товариша (лінгвістичне повідомлення на тему “Фонетика як розділ мовознавчої науки. Голосні і приголосні звуки”).

2. Вибіркова перевірка вчителем письмового домашнього завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з опорною таблицею “Приголосні звуки”.

2. Бесіда за матеріалом таблиці.

— На які групи і за яких умов поділяють приголосні звуки?

— Який приголосний звук не має пари за твердістю? Які звуки не мають пари за м’якістю?

3. Вправа-спостереження.

— Дослідіть подані пари слів і з’ясуйте, чи однакові приголосні звуки вони мають. Що їх різнить?

Лис — ліс, лук — люк, ноги — ніг.

4. Вибірковий диктант.

— Випишіть слова у 2 колонки: 1 — з літерою г, 2 — літерою ґ; складіть 2 речення зі словами, що мають букву ґ.

Газета, газовий, ґатунок, галас, ґазда, громада, ґелґотати, Гранчастий, гайдамака, галичани, ґрунт, ґудзик, гальмо, гусінь, Гумка, погода, зиґзаґ, програма, дорога, грудень.

5. Робота з підручником. Виконання вправ 181, 185.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи.

1. Творча робота.

— Прочитайте текст; перекажіть стисло і занотуйте в зошит. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

Василь Олександрович Сухомлинський — талановитий учитель, керівник, Педагог з великої літери. Він залишив нам неоціненну спадщину.

Хто, як не Сухомлинський, мав повне право говорити, що покликання — це справді щастя для людини, якщо вона працює за ним. Адже він справді працював за покликом душі.

2. Словниковий диктант.

— Запишіть слова, розтлумачте (за словником) значення виділених слів.

Агу, аґрус, ґаблі, ґава, ґазда, ґаздиня, ґанок, ґвалт, ґедзь, ґирлиґа, ґніт, гніт, леґінь, ґрунт, дзиґа, хуґа, фіга, ґрати.

3. Вправа-кросворд.

— Впишіть букви, які утворюють слова, що відрізняються тільки одним звуком — співвідносним глухим або дзвінким приголосним.

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал (ст. 89-90 ).

— Виконайте вправу 186.

— З’ясуйте лексичне значення слів з літерою ґ: ґрунь, ґорґоші, ґаланці, ґаґара.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити