Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОКИ 54-55. РЗМ № 9-10. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й головну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру; докладно відтворювати зміст прочитаного тексту; виховувати дбайливе ставлення до навколишнього світу, повагу до творців корисного і красивого.

Обладнання: текст переказу.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

III. Робота з текстом переказу (підготовча робота до написання докладного переказу).

1. Повторення відомостей про типи і стилі мовлення

2. Читання тексту переказу вчителем.

В садку лежав глибокий сніг. Якимові ноги, узуті в здорові чоботи, глибоко поринали в сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Василько то стрибав у ці ямки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. Чорні, голі дерева стояли в садку, настовбурчившись замерзлими гілочками, і, наче мертві, не ворушилися од вітру. Під деревами, на білому, як цукор, снігу сіткою лягла тінь. Аж ось здалеку зеленого глицею заманячила ялинка. Василько з батьком підійшли до ялинки.

Їм обом стало жаль молодого деревця. Струнке, зелене, веселе, воно маяло гілочками, наче раділо гостям...

Яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурі. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здалося, що вона от-от застогне. Аж ось деревце похилилося, хруснуло і, підтяте, впало на сніг. Василько мало не плакав від жалю. Він бачив, як батько взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. Вершечок з ялинки волікся за батьком і лишав по снігу довгу, мов стежка, смужку.

Василько глянув на свіжий пеньок, і дві сльозинки скотилися йому по щічках. (За М. Коцюбинським)

3. Бесіда за змістом тексту.

— Яка головна думка тексту?

— Що описано у тексті?

— Яка роль опису ялинки?

— Чи поділяєте ви почуття Василька?

4. Аналіз структури тексту.

— Чи можна стверджувати, що поданий текст належить до одного типу мовлення? Свою думку доведіть.

— На які частини можна поділити текст? Виділіть мікротеми.

— У якій частині міститься опис? Перекажіть його.

5. Лексико-орфографічна робота.

• Поясніть значення і написання слів.

Низка, глиця, пропасниця, волікся, ближче.

6. Складання простого плану.

Орієнтовний план

1. Яким і Василько в саду.

2. Чорні голі дерева.

3. Струнка зелена ялинка.

4. Деревце затремтіло під ударами сокири.

5. Жаль хлопчика.

7. Повторне читання тексту.

IV. Підготовка чорнового варіанту переказу і редагування написаного.

V. Домашнє завдання.

— Напишіть докладний переказ тексту за планом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити