Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 58. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів з теми “Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ”; навчити учнів визначати звукове значення букв я, ю, є, ї, щ залежно від їхньої позиції у слові; формувати вміння аналізувати звуки, букви; виховувати в учнів почуття поваги.

Обладнання: підручник; опорні схеми “Звуки мовлення”, “Український алфавіт”.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

• Бліц-опитування:

— Скільки звуків в українській мові?

— Скільки голосних?

— Скільки приголосних?

— Скільки букв в українському алфавіті?

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Проблемна ситуація.

— З’ясуйте, чому звуків більше, ніж букв (див. опорні схеми “Звуки мовлення”, “Український алфавіт”).

2. Робота з теоретичним матеріалом, ст. 94.

• Зіставлення нових знань із базовими.

— Співвідношення між звуками і буквами (38-33).

— Фонетична транскрипція (умовне позначення звуків).

— Букви ї, щ — завжди позначають два звуки: [йі], [шч].

— Букви я, ю, є — можуть позначають 1 або 2 звуки: [йа], [йу], [йе].

3. Робота з підручником. Виконання вправи 193.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи.

1. Словниковий диктант.

— Запишіть слова фонетичною транскрипцією.

Книга, мальва, здоров’я, синього, дощ, щастя, п’ять, юрба, п’є, вода.

2. Вибірковий диктант.

— Із тексту випишіть слова, які мають букви, що позначають два звуки, і подайте їх у звуковому записі.

Пам’ятаю: смеркає. На землю спадає тихий вечір. Я слухаю казку про Бабу Ягу-кістяну ногу. Немовби зараз бачу перед собою темний ліс, високі дуби, таємничий яр, хатину на курячих лапках, лісом бреде сірий вовк... І чую бабусин голос. Це вона мені розказує. (За В. Сухомлинським).

3. Творче завдання.

— Розкажіть, пофантазувавши, що ще розповідала бабуся.

4. Завдання-жарт.

— Змініть у кожному наступному слові один звук так, щоб утворилося нове слово (слова записувати знизу вверх); 3 слова запишіть фонетичною транскрипцією.

V. Підсумок уроку.

1. Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою на уроці.

2. Аналіз здібностей учнів, що сформувалися під час вивчення теми.

VI. Домашнє завдання.

— Виконайте письмово вправу 195.

— Складіть усне висловлювання про співвідношення звукової і буквеної системи української мови.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити