Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 60. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів

Мета: поглибити знання учнів щодо складу і наголосу; удосконалювати вміння правильно переносити слово з рядка в рядок; навчити учнів користуватися орфоепічним словником та словником наголосів; підвищувати мовну та мовленнєву культуру п’ятикласників.

Обладнання: підручник, орфоепічний словник, словник наголосів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника (с. 95).

2. Колективна робота зі словниками.

3. Творче спостереження з елементами зіставлення (теоретичного матеріалу) нових знань з базовими.

Інтонація — сукупність звукових мовних засобів, завдяки яким передається смисловий, емоційно-експресивний і модальний характер висловлення, комунікативне значення, ситуативна зумовленість, стилістичне забарвлення тексту, індивідуальність вираження прийомів тексту.

Склад розглядається в різних аспектах: фонетичному, фонологічному, історичному. Існує кілька теорій складу.

Експіраторна — склад визначається як відрізок мовлення, який утворюється одним поштовхом видихуваного повітря.

Теорія м’язового напруження (Щербта) — склад визначається як відрізок слова, утворений поєднанням звуків з неоднаковим виявом м’язового напруження при їх артикуляції.

Теорія сонорності — склад визначається як вимовна цілісність, утворена поєднанням менш звучного компонента з більш звучним.

Висновок: склад — це відрізок звукової мови, що характеризується максимумом звучання і обмежений мінімумом звучності.

Наголос організовує послідовність складів, об’єднуючи їх в єдине ціле, та остаточно надаючи цій єдності рис слова. У багатоскладному слові один із складів виділяється або завдяки посиленню мускульного напруження, або внаслідок зміни висоти голосного звука.

Типи наголосів: силовий (динамічний), музичний (тональний, мелодійний), кількісний (квантативний), фіксований або постійний, вільний або рухомий.

V. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

Тренувальні вправи.

• Лексично-орфографічна вправа.

— Запишіть речення, поясніть зміст прислів’їв і приказок, поділіть слова на склади. Як можна їх перенести з рядка в рядок?

Листопад стелить землю листям, а грудень снігом. В листопаді зима з осінню бореться. Грудень землю грудить, а хатинки студить.

• Вправа-пояснення.

— У поданих словах наголос рухомий; поясніть на що вказує таке пересування наголосу.

Вода — води, гора — гори, земля — землі, місто — міста.

• Вибірковий диктант.

— Випишіть слова спочатку з наголошеним першим складом, потім — з другим, потім — з третім.

Туга, червоний, міліметр, русло, посмішка, бюлетень, подруга, олень, чотирнадцять, алфавіт, столяр, кулінарія, батьківський, читання, завдання, роблю, кілометр, одинадцять.

• Вправа-спостереження.

— У поданих словах поставте наголос; у сумнівних випадках зверніться до словника.

Разом, послуга, веземо, чарівна, картковий, корисно, мабуть, апостроф, також, павич, симетрія, посередині, ознака, виразно, петля, заголовок.

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Випишіть з орфоепічного словника української мови 15 слів, поділіть їх на склади, поставте наголос.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити