Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 61. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

Мета: ознайомити учнів з основними нормами літературної вимови голосних звуків; формувати орфоепічні й орфографічні вміння щодо написання й вимови голосних [е], [и], [о] у коренях слів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до краси рідної природи.

Обладнання: підручник, таблиця “Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів”.

Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Мовна вікторина “Хто швидше?”

— З якої тканини можна зробити набір географічних карт? (áтлас — атлáс).

— Як перетворити простий замок у великий будинок? (змінити наголос).

2. Робота для взаємоконтролю.

Учні читають записані зі всіма можливими переносами слова. Коментують за допомогою правил.

Висип, очі, сльоза, учень, завдання, ніч.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку.

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми уроку, ознайомлення зі структурою уроку.

2. Повторення опорних правил вимови й написання голосних наголошених і ненаголошених звуків.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Прочитайте виразно віршований твір.

З-під землі біжить водичка,

Але це не озерце,

Не струмочок і не річка,

А цілюще джерельце. (О. Важеніна)

2. Дайте відповіді на запитання.

— Яка основна думка поезії?

— Які цілющі джерела України ви знаєте?

— Чим вони корисні?

3. Запишіть у зошит виділені слова, розставте в них наголоси.

4. Дайте відповіді на запитання.

— Як вимовляють голосні звуки в наголошених складах?

— Як вимовляють ненаголошені [е], [и], [о]?

5. Робота з теоретичним матеріалом підручника, ст. 103-104.

6. Робота з таблицею “Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів”.

— Накресліть таблицю.

Ненаголошені [е] та [и] у вимові зближуються і вимовляються то як [еи], то як [ие].

[веиснá], [стеиповúй], [жиевé], [виешнéвией].

Ненаголошений [о] здебільшого вимовляють чітко. Лише в деяких словах перед складом з наголошеним [у] та [і] він наближається у вимові до [у].

[водá], [молокó], [додóму], [зоузýл'я], [поур'íг].

7. Вибіркова текстуальна робота.

— Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок.

— Назвіть наголошені та ненаголошені голосні у словах тексту. Як перевірити правильність їх написання?

— З’ясуйте значення виділених слів за допомогою тлумачного словника.

Україна надзвичайно багата різноманітними лікувальними ресурсами. На її території більш як 500 джерел мінеральних вод, на базі яких функціонує 50 курортів, понад 20 лікувальних закладів, близько 40 заводів по розливу мінеральних вод.

Є джерела мінеральних вод на Харківщині, в Криму, Карпатах. У західному Криму знайдені ще підземні гарячі води, які не тільки мають лікувальні властивості, а й господарчі (можуть давати тепло для опалення квартир). Багата Україна й лікувальними грязями, які застосовують для лікування у вигляді ванн і аплікацій. (З підручника географії).

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи.

1. Словниковий диктант.

— Запишіть слова, вставте пропущені букви, розставте наголос.

Б..р..зневий, с..рпневий, т..плиця, тр..вога, кр..ниця, пр...ч..нити, п..гані, в..шивати, л..в..нятко, ч..тець, в..рбовий.

2. Вправа-доповнення.

— Продовжіть прислів’я і приказки; підкресліть голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

Вода, що тече повз двір ...

Вода сильніша ...

Вода солодша від ...

Вода Дніпрова над усе ...

Вода біля воріт ...

Вода у струмку не буває ...

Вода м’яка, а не камінь ...

Довідка: ціни не має; за вогонь; всяке вино; здорова; ціни не має; каламутна; пробива.

3. Робота з підручником. Виконання вправи 220.

4. Творча робота.

— Складіть зв’язне висловлювання з теми “Мінеральні води України, їх користь”.

— Вкажіть слова, у яких є наголошені та ненаголошені голосні; поясніть правильність їх написання.

VI. Систематизація і узагальнення знань, умінь, навичок.

• Бесіда.

— Які правила слід застосовувати щодо написання наголошених голосних?

— Що треба знати при написанні ненаголошених голосних у коренях слів?

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Підготуйте повідомлення в науковому стилі “Вимова наголошених і ненаголошених голосних”.

— Випишіть із підручника географії невеличке повідомлення про мінеральне джерело України. Підкресліть у тексті слова з ненаголошеними голосними.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити