Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

УРОК 5. Голосні у відмінкових закінченнях іменників, прикметників, дієслів

Мета: повторити вивчене в початкових класах про іменник, прикметник, дієслово; формувати вміння правильного написання відмінкових закінчень іменників, прикметників, дієслів; розвивати культуру усного й письмового мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас школярів.

Обладнання: підручник, таблиця “Відміни дієслів”.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення і систематизації вивченого.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання. Робота біля дошки.

1. Пригадайте частини мови, які ви вивчили у попередньому класі. Запишіть у три колонки іменники, прикметники, дієслова.

Учень, історичний, учитися, радісний, свято, активні, набуваємо, працею, аналізують, добрий, осіння, відкриваєш, читаєте, історія, святковий, товариський, хвилина, аплодує, іскристим, іскорки, втішний, напишу, несемо, акуратні, ідеш, відкриття, мирний.

2. Підкресліть у всіх словах початкову букву. Якщо ви правильно виконаєте вправу, то з цих букв складете побажання. Прочитайте його і запишіть.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого.

• Мікрофон.

Учитель пропонує всім по черзі завершити речення.

Самостійні частини мови — це...

Іменник — це...

Прикметник — це...

Дієслово — це...

Рід, число та відмінок прикметника у реченні залежить від...

Дієслово змінюється за...

V. Виконання вправ на застосування узагальнених правил.

1. Робота біля дошки.

— Провідміняйте словосполучення чудова погода, осіння мелодія.

— Виділіть у них закінчення.

2. Робота із сигнальними картками.

— Вставте пропущені букви у закінченнях прикметників.

Мудр..й людині, учнівськ..х зошитів, вчорашн..х уроків, у чітк..й послідовності, в гаряч..й час, струнк.. тополі, осінн..й день, у ллян..й сорочці, з весел..м настроєм.

3. Робота з підручником. Письмове виконання вправи 34.

VI. Виконання завдань творчого характеру.

1. Робота біля дошки.

— Перепишіть речення, подані в дужках словосполучення поставте у потрібній формі.

Бачу (талановиті діти). Люблю (барвисті квіти). Сумую за (рідні обличчя). У захопленні від (народні перекази). Переймаюсь (незабутні враження).

2. Диктант із коментуванням.

Пізньої осені видався погожий день. Такі й навесні рідко бувають. Свинцеві хмари розвіялись. Вітер угамувався. Виглянуло і ласкаво засвітило сонечко. Світло й тепло викликали з вулика працьовитих бджілок.

Комахи перелітали з травинки на травинку, грілися на сонці, раділи теплу. Потім бджоли зібралися коло вулика, ще довго дзижчали і непомітно ховалися у свою хатинку. (З журналу)

3. Ситуативне мовлення.

— Лісова галявина. Ви сидите з друзями. Всі висловлюють своє захоплення барвами осені. Здивуйте їх. Розкажіть про осінь щось незвичайне, щоб вони подивились на природу іншими очима.

4. Робота з підручником. Виконання вправи 40.

5. Вправа-спостереження.

— Перепишіть, вставляючи пропущені букви у закінченнях дієслів. Закінчення підкресліть. Визначте дієвідміни (при потребі скористайтеся таблицею “Дієвідміни дієслів").

Дієвідміна

І

II

II особа однини

-еш (-єш)

-иш (-їш)

III особа однини

-е (-є)

-ить (-їть)

І особа множини

-емо (-ємо)

-имо (-їмо)

II особа множини

-ете (-єте)

-ите (-їте)

III особа множини

-уть (-ють)

-ать (-ять)

Ми з Оверком друж..мо,

жив..мо — не туж..мо:

разом ход..мо до школи,

поруч в класі сид..мо,

разом з школи ід..мо.

І не свар..мось ніколи.

Ми з ним діл..мось усім,

бо на те ж ми й друзі з ним! (І. Муратов)

6. Робота в парах (усне виконання вправи).

Об’єднавши учнів у пари, учитель пропонує за 2—3 хвилини усно (двома-трьома реченнями) розкрити зміст прислів’я “Як вересніє, то і дощик сіє”.

7. Бесіда.

— Як змінюються прикметники?

— Яка роль прикметників у мовленні?

— Яким чином написання закінчень дієслів залежить від їхньої дієвідміни?

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Напишіть твір-мініатюру на тему “Осінь — золота прикраса природи”.

— Підкресліть у творі іменники, прикметники та дієслова.

— Виконайте вправу 42.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити