Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 63. Основні правила переносу. Орфограма (практично)

Мета: поглибити знання учнів про склад і наголос; формувати вміння ділити слова на склади та частини для переносу з рядка в рядок, правильно наголошувати слова; дати поняття про орфографічну помилку; розвивати культуру усного мовлення, логічне мислення.

Обладнання: підручник, таблиця “Правила переносу слів в українській мові”.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

• Робота біля дошки.

— Запишіть речення. Визначте слова з сумнівними ненаголошеними голосними; поясніть їх правопис.

Зиму мороз дуже любив, зимі мороз кожух пошив (В. Підпалий). Віє метелиця, крутиться-мелеться (Г. Чупринка).

III. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Ознайомлення з новим матеріалом, його осмислення.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу, ст. 99.

2. Завдання-спостереження.

— Перепишіть словосполучення, у виділених словах поставте наголос (у разі потреби скористайтеся словником).

Невиразний голос, лісовий первоцвіт, оленячий рік, кедровий горіх, різновиди рослин, одинадцять днів.

3. Опрацювання теоретичного матеріалу — таблиці “Правила переносу слів в українській мові”, ст. 101.

Правила переносу слів в українській мові

Найголовніше правило переносу слів — з одного рядка на інший слова переносять здебільшого по складах. Проте слід уточнити деякі нюанси.

1. Ніколи не слід розривати сполучення йо та ь: па-йок, а не пай-ок; сльо-за.

2. Не можна розривати при переносі африкати си-джу, бджо-ла, від-дзер-ка-ли-ти.

3. При співпаданні однакових звуків на межі кореня і суфікса, що позначається на письмі подвоєнням літер, одна з них залишається в попередньому рядку, інша переноситься в наступний: зай-мен-ник, бу-ден-ний. Подовжені приголосні перед я мають два способи переносу: знан-ня і зна-ння. Обидва варіанти є правильними.

4. У складних словах не слід розривати при переносі однакові приголосні, з яких починається друга частина слова: но-во-вве-ден-ня.

5. Від попереднього голосного не можна відривати букву й: лій-ка, лі-ній-ка, ко-пій-ка.

6. Не слід відривати один приголосний від кореня.

V. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, вмінь і навичок.

1. Робота в групах.

I група — виписує словосполучення з подвійним (рухомим) наголосом.

II група — виписує словосполучення з постійним наголосом.

Місяць листопад, довга дорога, сушений цвіт, ясне небо, визвольний рух, черешневий узвар, дорогий замок, вправний столяр.

2. Словниковий диктант.

— Запишіть слова, поставте наголос, поділіть слова на склади.

Діалог, монолог, слова, дужки, писемність, мовлення, зв’язне, дошка, крок.

— Запишіть слова, визначте орфограми і поясніть їх.

Мідь, сіль, зима, м’ята, Україна, Дніпро, знання, веселка, вишенька, зернистий, осінь, Лук’ян.

3. Робота з підручником. Виконання вправи 211.

4. Вправа-дослідження.

— Запишіть речення. Поділіть слова за правилами переносу з рядка в рядок, поставте наголоси.

Читання для людини — як сонце для землі. Сподівайся на свою працю, а не на випадок. (Нар. творчість)

5. Ситуативне моделювання.

• Два учні розігрують діалог на задану тему (“Правила переносу в українській мові”.)

6. Обговорення прослуханого діалогу.

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання.

— Вивчіть теоретичний матеріал з підручника, ст. 99-102.

— Виконайте вправу 216.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити