Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 64. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] у коренях слів

Мета: ознайомити учнів з основними нормами літературної вимови голосних звуків; формувати орфоепічні та орфографічні вміння щодо написання й вимови голосних [е], [м] в коренях слів; за допомогою дидактичного матеріалу виховувати любов до краси рідної природи, її багатств.

Обладнання: таблиця “Вимова голосних звуків”.

Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

• Робота для взаємоконтролю.

Учні читають записані зі всіма можливими переносами слова. Коментують за допомогою правил.

III. Установчо-мотиваційний етап.

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

V. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок учнів.

1. Пояснювальний диктант.

— Запишіть слова, розставте в них наголоси.

Джерельце, зозуля, усмішка, весна, земля, поріг, вишневий.

— Дайте відповіді на запитання.

— Як вимовляють голосні звуки в наголошених складах?

— Як вимовляють [е], [и]?

2. Робота з теоретичним матеріалом таблиці “Вимова голосних звуків”.

Ненаголошені [е] та [и] у вимові наближаються і вимовляються то як [еи], то як [ие].

[зиемá], [виешнéвией], [джеиреил'цé].

Ненаголошений [о] здебільшого вимовляється чітко. Лише в деяких словах перед складом з наголошеним [у] та [і] у вимові наближається до [у].

[зор'á], [молокó], [додóму], [коужýх], [поур'íг].

VI. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу.

• Робота з теоретичним матеріалом підручника, ст. 103-105.

VII. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної діяльності.

1. Пояснювальний диктант.

— Запишіть слова, підкресліть і поясніть орфограми.

Марево, вулиця, книжечка, берег, пелена, ширина, правильно, держава, стежечка, зозуля, глибокий, гектар, медаль.

2. Вибіркова текстуальна робота.

— Запишіть текст, назвіть наголошені та ненаголошені голосні у словах тексту. Як перевірити правильність їх написання?

Разом з пробудженням природи від зимового сну на нашій землі, в Україні, починається цикл народних весняних свят. Ці свята пов’язані зі стародавніми віруваннями, звичаями.

Народ наш у своїх казках створив чудовий образ весни — гарної молодої дівчини з вінком квітів на голові. Весна — бажаний гість, її закликають дівчата піснями-веснянками.

Народний образ весни — це образ краси, сили і надії. (За О. Воропаєм)

3. Творча робота у групах.

I група.

— Запишіть 5-8 слів, у яких голосні [е], [и] перевіряються наголосом (весна — весни).

II група.

— Запишіть 5-8 слів, у яких голосні [е], [и] не перевіряються наголосом (криниця).

4. Робота з підручником. Виконання вправи 219.

5. Творче транскрибування.

— Продовжіть прислів’я і приказки, запишіть фонетичну транскрипцію виділених слів, поясніть вивчені орфограми.

Земля, на якій народився — золота; вода, яку з дитинства пив — ... (свята). Дерево пізнають по плодах, а людину — ... (по ділах). Вода найчистіша біля ... (витоку). Без господаря двір плаче, а без господині — ... (хата).

VIII. Підсумок уроку.

IX. Домашнє завдання.

— Підготуйте повідомлення (усне) з теми “Вимова і позначення на письмі голосних звуків [е], [и], [о]".

— Складіть кросворд, ребус за вивченим матеріалом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити